แนะนำการตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ เดือนมิถุนายน 2563

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Charlesworth แนะนำการตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย, นักวิจัย, นักศึกษา และบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง
Charlesworth เป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญ และบริการทางด้านการจัดอบรมทางด้านงานวิจัย และบริการทางด้านตีพิมพ์วารสารต่างประเทศให้แก่นักวิจัย

*สามารถเข้าสมัครการอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ที่ท่านสนใจในวันเวลา ตามเว็ปไซค์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


Monday 1 June 2020
 (Thailand : Time 18.00) 

Tuesday 2 June 2020 (Thailand : Time 18.00)  

Wednesday 3 June 2020 (Thailand : Time 18.00)  

Thursday 4 June  2020 (Thailand : Time 18.00)  

Friday 5 June 2020 (Thailand : Time 18.00)  

Monday 8 June 2020 (Thailand : Time 18.00)  

Tuesday 9 June 2020 (Thailand : Time 18.00)  

Wednesday 10 June 2020 (Thailand : Time 18.00)  

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2021 Email: kyl.library@psu.ac.th