Contact Us

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

d35058

     
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำบลคอหงส์, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา 90110

Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong, Hatyai, Songkhla, 90110 

 

75c4af

 

สายตรงผู้บริหาร

✿ ผู้อำนวยการ : 074 - 282375
✿ หัวหน้าฝ่ายบริการฯ :
074 - 282394


เคาน์เตอร์บริการ

✿ ตอบคำถาม (ชั้น3)  : 074 - 282352
✿ ยืม-คืน (ชั้น3) : 074 - 282350 / 2351
✿ ยืม-คืน (ชั้น4) : 074 - 282000 ต่อ 239904
✿ ยืม-คืน (ชั้น5) : 074 - 282000 ต่อ 239905
✿ ยืม-คืน (ชั้น6) : 074 - 282353 

 

บริการอื่น ๆ

✿ ห้องประชุม / ห้องอบรม : 074 - 282376
✿ IT :
074 - 282381

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว

✿ ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส : 089 - 6962265
✿ วีณา ฤทธิ์รักษา :
082 - 4348933


 


** หมายเหตุ : หากต้องการติดต่อเบอร์ภายใน กรุณากดเฉพาะ ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ **
 
 
31a1cf

 

Email   :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Facebook  : https://www.facebook.com/clibpsuhatyai/
Line  :  

 

 
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University
Khohong Hatyai Songkhla 90110
Tel(+66)7428-2352 ©2020