การทำดรรชนีวารสาร

ดรรชนีวารสารคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

    ดรรชนีวารสาร (Periodical Index) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการค้นหาบทความในวารสารต่างๆ ที่เราต้องการค้นได้โดยสะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเปิดหาบทความที่เราต้องการจากตัวเล่มทีละเล่ม ถึงแม้ว่าจะไม่ทราบชื่อผู้แต่งหรือชื่อเรื่อง แต่ก็สามารถค้นหาได้ด้วยการค้นจากหัวเรื่องที่เราต้องการ เพราะในดรรชนีวารสารจะบอกให้ทราบถึงชื่อผู้เขียนบทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปี และเลขหน้าของบทความ

การเลือกบทความในวารสารแต่ละเล่มเพื่อจัดทำดรรชนีวารสารลงในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST) มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้

      1. เป็นบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ บทความทางเทคโนโลยี

     2.เป็นบทความอื่นๆ ที่มีคุณค่าและให้สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

     3. เป็นบทความที่มีความทันสมัย หายาก น่าสนใจมีเนื้อหาครบถ้วน ภาษาที่ใช้เหมาะสมและเป็นที่พูดถึง

      4. เป็นวารสารที่ทางหอสมุดได้รับต่อเนื่อง

      5. ไม่มี Link ในฐานข้อมูล ThaiJO 

ขั้นตอนการการทำดรรชนีวารสารขั้นตอนการทำดรรชนีวารสาร

อ้างอิง

Chanakan Jaima. (2020). เรียนรู้การให้หัวเรื่องบทความวารสารและการจัดทำดรรชนีวารสาร. ค้นจาก https://poyfonc.wordpress.com/2013/04/20/เรียนรู้การให้หัวเรื่อ/#more-84

ยุภาพร วิวัฒน์พัฒนกุล. (2020). การทำดรรชนีวารสารและ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง. ค้นจาก https://lisclassroomonline.files.wordpress.com/2016/05/periodicals-and-serial-publications7.pd

Back To Top
Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianSpanishThai