Tag: library

วิวัฒนาการการฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียของหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ในช่วงโควิด-19

     โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่เพิ่งค้นพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่จะมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง และหายจากโรคนี้ได้เองโดยไม่ต้องรับการรักษาพิเศษ การแพร่ระบาดของโรค     ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 จะแพร่กระจายผ่านฝอยละอองเป็นหลัก ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้ติดเชื้อไอ จาม หรือหายใจออก ฝอยละอองเหล่านี้มีน้ำหนักมากเกินกว่า จะลอยอยู่ในอากาศ และจะตกลงบนพื้นหรือพื้นผิวอย่างรวดเร็วคุณอาจติดเชื้อได้จากการหายใจเอาไวรัสเข้าสู่ร่างกายเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 หรือโดยการสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อไวรัสแล้วสัมผัสตา จมูก หรือปากของตนเอง ทางหอสมุดคุณหญิงหลงฯเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงได้มีมาตรการการฆ่าเชื้อโรคบนหนังสือซึ่งในระยะแรกทางหอสมุด ยังไม่มีเครื่องมือในการฆ่าเชื้อโรค จึงใช้วิธีทางธรรมชาติ โดยการนำหนังสือมาตากแดดร้อนๆ เป็นเวลา  3 ชั่วโมง แล้วนำมาขึ้นชั้นปกติ แต่วิธีนี้ก็ไม่แน่นอนว่าเชื้อโรคจะตายหมดหรือเปล่า      ช่วงต่อมา คุณสมพงศ์ หุตะจูฑะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักฯ ได้ทำการประดิษฐ์เครื่อง UVC เพื่อใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรคได้ภายใน 30 วินาที ซึ่งใช้ UVC ชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 6 วัตต์ ไฟ 220 โวลท์ แต่ห้ามมองตรงแสงของหลอดโดยเด็ดขาดเพราะจะเป็นอันตรายต่อสายตาได้  เครื่องนี้สามารถใช้ได้กับหนังสือที่มีขนาดไม่เกินเอ 4 เท่านั้น   […]

รู้หรือไม่? สี Running No. นั้นมีความหมาย

เริ่มที่สันแรกกันเลย สันแรกก็จะเป็นเลขเรียกหนังสือ หรือ LC Call นั่นเอง โดยจะมีพื้นสีขาว ติดตรงสันด้านล่างหนังสือทุกเล่ม ซึ่งเปรียบเสมือนชื่อและนามสกุลของหนังสือนั่นเอง แต่ Blog เราไม่ได้มาพูดถึงสัน LC Call แต่เราจะพูดถึงสันที่เป็น Running No. หรือสันที่เป็นลำดับในการจัดหนังสือนั่นเอง Running No. เป็นสันที่ติดอยู่เหนือ LC Call มีลักษณะเป็นสีๆ แบ่งตาม Collection ของหนังสือ ภายในประกอบด้วยตัวเลขสองส่วน ส่วนแรก หมายถึงลำดับตู้ เช่นตู้ที่ 15 ตู้ที่ 16 เป็นต้น ส่วนที่ 2 หมายถึงลำดับหนังสือภายในตู้ เช่น ลำดับที่ 250 เป็นต้น ภาษาไทย ภาษาไทยมี Running No. เป็นสีเขียว ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษมี Running No. เป็นสีชมพู อ้างอิง อ้างอิงมี Running […]

Back To Top
Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianSpanishThai