OPL (One Point Lesson)

OPL (One Point Lesson)
      บทเรียนหนึ่งประเด็น เป็นวิธีในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ภายในหน่วยงาน โดยการใช้การเขียน หรือถ่ายทดความรู้ของตนเอง ลงบนเอกสาร ซึ่งอาจเน้นการใช้รูปภาพมากกว่าข้อความ และสามารถสื่อสารได้ในเวลาสั้น ๆ  ไม่เกิน 5 นาที สำนักฯ จึงกำหนด OPL มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสำนักฯ
Back To Top
Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianSpanishThai