28 May 2024

วิถีการกินของชาวใต้

    ไข่ครอบ เป็นการถนอมอาหารของคนใต้แถบชายทะเล ซึ่งมีที่มาจากการที่ชาวประมงต้องการย้อมกัด อวน แห เพื่อยืดระยะการใช้งาน เลยใช้ไข่เป็ดขาว ในการย้อมแหหรืออวน ไข่แดงที่เหลือจากการย้อมอวนชาวประมงจะเอามาทำไข่ครอบ รสชาติจะเค็ม ๆ มัน...
ร้านจำหน่ายปลาแป้งแดงในตลาดนาหม่อม อ. นาหม่อม จ. สงขลา แป้งแดงหรือปลาแป้งแดง เป็นการถนอมอาหารด้วยการหมักตามรูปแบบภูมิปัญญาของภาคใต้ที่มีบ้านเรือนติดริมทะเล โดยการนำปลาที่หาได้มาหมัก เพื่อรักษาคุณภาพอาหารไว้เก็บไว้กินในครัวเรือนได้นาน   รู้จักกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดฝั่งตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี    ...
       คอลัมภ์นิสต์จากหนังสือพิมพ์ออนไลน์วันนี้ก็นำเรื่องเล่าจาก คม ชัด ลึก มาเสนอกันครับ : หรอยจังฮู้ : ลุ่มเลสาบสงขลา ครัวขนาดใหญ่ของคนภาคใต้ตอนล่าง    ...
         อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาวะทางกายที่ดี หากมีการรับประทานอาหารที่ถูกต้องหลากหลายและเหมาะสม ย่อมจะส่งผลให้มีสุขภาพดี แต่ในสังคมยุคโซเชีลยมีเดีย ทำให้คนส่วนมาก โดยเฉพาะวัยรุ่นส่วนใหญ่หันมาบริโภคประเภทอาหารจานด่วน (Fast Food) เลียนแบบตะวันตก โดยเฉพาะวัยรุ่นจะรับประทาน...