16 April 2024
ไฟล์_0001
ร้านจำหน่ายปลาแป้งแดงในตลาดนาหม่อม อ. นาหม่อม จ. สงขลา

แป้งแดงหรือปลาแป้งแดง เป็นการถนอมอาหารด้วยการหมักตามรูปแบบภูมิปัญญาของภาคใต้ที่มีบ้านเรือนติดริมทะเล โดยการนำปลาที่หาได้มาหมัก เพื่อรักษาคุณภาพอาหารไว้เก็บไว้กินในครัวเรือนได้นาน   รู้จักกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดฝั่งตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี   
         วัตถุดิบที่ใช้ในการหมักปลาแป้งแดง ประกอบด้วย ปลากระดูกอ่อน เช่น ปลาโคบ ปลาแมว ปลาหลังเขียว ปลาฝักพร้า เป็นต้น  ส่วนประกอบอื่น ๆ มี เกลือ ข้าวเจ้าสุก  น้ำตาล สีผสมอาหาร 

ขั้นตอนวิธีการทำปลาแป้งแดง

        1. ใช้ปลาทะเลมาขอดเกล็ด ตัดหัว แล้วควักไส้ออก ล้างให้สะอาด แล้วนำมาหมักเกลือไว้ในไหหรือภาชนะที่ปิดมิดชิดประมาณ 5 วัน
           2.นึ่งข้าวเหนียวให้สุก ทิ้งไว้ให้เย็น คลุกกับลูกแป้งข้าวหมาก
           3. เอาปลาที่หมักเกลือแล้วลงหมักในไหกับข้าวเหนียวที่คลุกแป้งข้าวหมาก ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วัน

    ปลาที่ได้จะมีกลิ่นหอมของแป้งข้าวหมาก มีรสหวานอมเปรี้ยว ก้างปลาจะนิ่ม ต้องกะเวลาหมักให้พอดี หากหมักนานเกินไปจะเปรี้ยวมากและไม่หวานอร่อย   แต่บางพื้นที่ก็มีวิธีการทำที่แตกต่างกัน เช่น นำปลามาผ่าหลัง ควักเอาไส้ออก ล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำมาคลุกเกลือและน้ำตาล แล้วเก็บไว้ในไหปิดฝาให้มิดชิด หมักไว้หนึ่งคืนแล้วนำมาคลุกกับข้าวเย็น ซึ่งผสมด้วยสีผสมอาหารสีแดงและสอดเข้าไปในส่วนที่ผ่า แล้วค่อยนำปลาลงไปหมักในไหอีกครั้งหนึ่ง ทิ้งไว้ 3-5 วัน ก็นำไปปรุงอาหารได้

ไฟล์_000
ร้านจำหน่ายปลาแป้งแดงในตลาดนาหม่อม อ. นาหม่อม จ. สงขลา

        ปลาแป้งแดงมีวิธีการปรุงหลากหลายวิธีคือการหลน การผัด และการนึ่ง ส่วนใหญ่ชาวใต้มักนำปลาแป้งแดงไปผัด โดยมีเครื่องปรุงและวิธีการปรุงดังนี้ 
เครื่องปรุง
          1. ปลาแป้งแดง                1       ถุง
         2. หอมแดงซอย               2      หัว
         3. พริกซอย                     4       เม็ด
         4. น้ำมันพืชสำหรับผัด     2       ช้อนโต๊ะ
         5. ไข่ไก่                           1-2     ฟอง
         6. น้ำตาลทราย               1-2     ช้อนโต๊ะ

วิธีปรุง
        1. ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้รอให้ร้อนจึงใส่หอมแดง และพริกซอยลงไป
        2. จากนั้นใส่ปลาแป้งแดงลงไปคนให้เนื้อปลาละเอียด แล้วค่อยใส่ไข่ไก่ลงไป
   3. ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเพื่อตัดรสเปรี้ยวของปลาแป้งแดง จะได้ผัดปลาแป้งแดงที่อร่อยเหมาะกับการกินกับข้าวสวยร้อน ๆ

เอกสารอ้างอิง
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา. (2563). แป้งแดง. สืบวันที่ 30 มีนาคม 64, จาก https://www.m-culture.go.th/
              songkhla/ewt_news.php?nid=1342&filename=index
นครออนไลน์. (ม.ป.ป.). ลืมแล้วยัง “ปลาแป้งแดง” ปลาส้มแดนใต้ ของดีคนริมเล ของโปรดวัยเยาว์.สืบวันที่ 30 มีนาคม 64,
               จาก https://www.nakhononline.com/2311/

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ