25 July 2024

kwannapa Pansawat

    ไข่ครอบ เป็นการถนอมอาหารของคนใต้แถบชายทะเล ซึ่งมีที่มาจากการที่ชาวประมงต้องการย้อมกัด อวน แห เพื่อยืดระยะการใช้งาน เลยใช้ไข่เป็ดขาว ในการย้อมแหหรืออวน ไข่แดงที่เหลือจากการย้อมอวนชาวประมงจะเอามาทำไข่ครอบ รสชาติจะเค็ม ๆ มัน...
ร้านจำหน่ายปลาแป้งแดงในตลาดนาหม่อม อ. นาหม่อม จ. สงขลา แป้งแดงหรือปลาแป้งแดง เป็นการถนอมอาหารด้วยการหมักตามรูปแบบภูมิปัญญาของภาคใต้ที่มีบ้านเรือนติดริมทะเล โดยการนำปลาที่หาได้มาหมัก เพื่อรักษาคุณภาพอาหารไว้เก็บไว้กินในครัวเรือนได้นาน   รู้จักกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดฝั่งตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี    ...