27 January 2023

วัฒนธรรม

    ไข่ครอบ เป็นการถนอมอาหารของคนใต้แถบชายทะเล ซึ่งมีที่มาจากการที่ชาวประมงต้องการย้อมกัด อวน แห เพื่อยืดระยะการใช้งาน เลยใช้ไข่เป็ดขาว ในการย้อมแหหรืออวน ไข่แดงที่เหลือจากการย้อมอวนชาวประมงจะเอามาทำไข่ครอบ รสชาติจะเค็ม ๆ มัน...
ร้านจำหน่ายปลาแป้งแดงในตลาดนาหม่อม อ. นาหม่อม จ. สงขลา แป้งแดงหรือปลาแป้งแดง เป็นการถนอมอาหารด้วยการหมักตามรูปแบบภูมิปัญญาของภาคใต้ที่มีบ้านเรือนติดริมทะเล โดยการนำปลาที่หาได้มาหมัก เพื่อรักษาคุณภาพอาหารไว้เก็บไว้กินในครัวเรือนได้นาน   รู้จักกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดฝั่งตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี    ...
ตรัง เมืองนี้ไม่มีอดตาย คงจะเป็นคำกล่าวที่ไม่เกินจริงนัก หากลองย้อนดูอดีตแล้ว ตรังเคยเป็นเมืองท่าที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอันดับต้นของประเทศ ความหลากหลายทางเชื้อชาติจึงมีมากขึ้นตาม วัฒนธรรมที่หลอมรวมกันนี่เองที่ทำให้ตรังกลายเป็นจังหวัดมีชื่อเรื่องอาหารการกินมากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นหมูย่างร้อนๆ ของดีของเมืองตรังที่ทุกคนต่างรู้จักกันดี ติ่มซำกับซอสกำเจือง น้ำจิ้มที่มีเฉพาะแค่ในจังหวัดตรัง ม่อหลาว ขนมโบราณที่ต้องอาศัยลมฟ้าอากาศช่วยในการทำ ไหนจะคำบอกเล่าที่บอกต่อๆ...
วันนี้จะแนะนำ “แก้วแกงใต้” ลิ้มรสอาหารใต้ อร่อยถึงเครื่องเรื่องแกงใต้จริงๆ ขอบอก คลิก Link นี้เลยครับบบบ
       คอลัมภ์นิสต์จากหนังสือพิมพ์ออนไลน์วันนี้ก็นำเรื่องเล่าจาก คม ชัด ลึก มาเสนอกันครับ : หรอยจังฮู้ : ลุ่มเลสาบสงขลา ครัวขนาดใหญ่ของคนภาคใต้ตอนล่าง    ...
ภูมิประเทศของภาคใต้มีชายฝั่งประกบเทือกเขาสูง ที่อยู่ตรงกลางภูมิประเทศเป็นหลักจึงเป็นเทือกเขาและชายฝั่งเป็นที่ราบจะมีอยู่เป็นแนวแคบ ๆ แถบชายฝั่งทะเล และสองฝั่งลำน้ำ การตั้งถิ่นฐานจะอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ทั้งด้านฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก จากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภาคใต้