“45 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเพื่อนมนุษย์”

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงานครบรอบ 45 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 45 ปี เพื่อเพื่อนมนุษย์รายการโทรทัศน์ ” 45 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 45 ปี เพื่อเพื่อนมนุษย์” เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท. โดยเป็นการนำเสนอพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ และนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณค่าสู่สังคม โดยมีเบื้องหลังรายการพิเศษ 45 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดังนี้ ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ