15 June 2024

ภาคใต้

    ไข่ครอบ เป็นการถนอมอาหารของคนใต้แถบชายทะเล ซึ่งมีที่มาจากการที่ชาวประมงต้องการย้อมกัด อวน แห เพื่อยืดระยะการใช้งาน เลยใช้ไข่เป็ดขาว ในการย้อมแหหรืออวน ไข่แดงที่เหลือจากการย้อมอวนชาวประมงจะเอามาทำไข่ครอบ รสชาติจะเค็ม ๆ มัน...
       คอลัมภ์นิสต์จากหนังสือพิมพ์ออนไลน์วันนี้ก็นำเรื่องเล่าจาก คม ชัด ลึก มาเสนอกันครับ : หรอยจังฮู้ : ลุ่มเลสาบสงขลา ครัวขนาดใหญ่ของคนภาคใต้ตอนล่าง    ...