Month: November 2020

นักวิจัย ม.สงขลานครินทร์ ติด 1 ใน 400 คนที่น่าจับตามอง จากการจัดอันดับ Gen.T List 2020

        ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร จบการศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ในสาขานิติวิทยาศาสตร์ จาก University of Strathclyde สก็อตแลนด์ สหราชอาณาจักร โดยได้รับทุนการศึกษาที่มอบให้นักศึกษาต่างชาติ โดย Gen.T List 2020 ได้กล่าวชื่นชมในเว็บไซต์ถึง ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร ว่า อาจารย์คือประธานหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตลอดจนการสอนและการวิจัยซึ่งเขาได้รับรางวัลมากมายรวมถึงรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ขอขอบคุณภาพจาก : https://www.psu.ac.th/th/node/9830

นักศึกษา ม.อ. คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล ในงาน FRIENDS Virtual Film Fest

        นางสาวอินทิรา ปานหนู  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ(ภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาการจัดการ  ชั้นปีที่ 3  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สร้างสรรค์ผลงานวิดีโอสั้น ชุด “ไหว้” (Wai) ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล 2 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการสร้างเทคนิคพิเศษทางภาพยอดเยี่ยม (Best Visual Effect) และชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหนังสั้นยอดเยี่ยม(Best Short Film) ในงาน Erasmus Day : FRIENDS Virtual Film Fest ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย Varna University of Management ประเทศบัลแกเรีย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมขีดความสามารถด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความหลากหลายและเพื่อสนับสนุนความเป็นสากลในมหาวิทยาลัย และมีการประกาศผลเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 นับเป็นการได้รับรางวัลระดับนานาชาติ  ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : https://www.psu.ac.th/th/node/9846