ผลงานอธิการบดี รศ. ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

     อธิการบดี รศ. ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล เข้ารับรางวัลยอดเยี่ยม รางวัลโล่พระราชทาน ประเภทสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมงานอาสาสมัครในสถาบันการศึกษา รศ. ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ารับรางวัลยอดเยี่ยมรางวัลโล่พระราชทานประเภทสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมงานอาสาสมัครในสถาบันการศึกษา จากการประกวดโครงการงานมหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ปี 2 (2556) ระดับอุดมศึกษา (Education & Volunteer Expo 2013) จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) และ เครือข่ายจิตอาสา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ