PSU 5G Showcase

       วันนี้ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรม PSU 5G Showcase ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมกับบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธิตนวัตกรรมล้ำสมัย ตลอดถึงแสดงศักยภาพด้านความเร็วของระบบเครือข่าย 5G ที่สามารถใช้งานได้จริง จากการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนของท่านรศ. ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ได้ร่วมมือกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการนำเทคโนโลยี 5G รวมทั้งเทคโนโลยีอนาคตมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา นวัตกรรม การวิจัย การทดสอบ และเทคโนโลยีให้มีความเป็นเลิศ รวมทั้งสามารถนำผลการวิจัย และผลการทดสอบมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ภาคอุตสาหกรรม และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบบที่ได้นำเทคโนโลยี 5G มาใช้ ได้แก่ระบบรักษาความมั่นคง ระบบสาธารณสุขทางไกล ระบบสนับสนุนทางการแพทย์ ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ระบบขนส่ง และจราจรอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อม พลังงาน เกษตรกรรม และเทคโนโลยีใหม่ที่มีความสนใจร่วมกัน เป็นต้น โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มาเป็นประธานเปิดงาน
การจัดกิจกรรม PSU 5G Showcase  ครั้งนี้นับว่าเป็นโชว์นวัตกรรมล้ำสมัยภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่ เพื่อขานรับนโยบายรัฐบาลขับเคลื่อนสู่ Smart City โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น 1  ใน 4 แห่งที่ทาง กสทช.  หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ตั้งโครงข่ายเพื่อนำร่องในการทดสอบ 5G ของประเทศ
นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่ารัฐบาลมุ่งมั่นจะนำประเทศสู่การเป็นประเทศรายได้สูงที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำ มีความเจริญกระจายไปทั่วประเทศ โดยจะต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินการ ซึ่งหนึ่งในวาระเร่งด่วนของชาติคือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไปทั่วประเทศ ทั้งกลุ่มเมืองเดิมที่ต้องปรับปรุงให้น่าอยู่และอัจฉริยะมากขึ้น อีกทั้งกลุ่มเมืองใหม่ที่จะต้องออกแบบให้สมบูรณ์ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ตามลักษณะของเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน ซึ่งถือเป็นโอกาสดีอย่างมากที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกับทางเอกชนในการนำเทคโนโลยีด้านความเร็วของระบบเครือข่าย 5G ที่สามารถใช้งานได้จริงในระบบความปลอดภัย มาสนับสนุนทางการแพทย์ และการส่งวิดีโอความเร็วสูงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ      การสร้างสนามทดลองหรือที่เรียกว่า Sandbox โดยคณาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากทรู ได้ร่วมมือกันติดตั้ง 5G Base Station ที่อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และอาคารกิจกรรมนักศึกษา (โรงช้าง)  เพื่อการทดลองใช้งานเครือข่าย 5G
ภายในงาน PSU 5G Showcase ครั้งนี้ได้มีการจัดเสวนา “การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ในทางการแพทย์และความมั่นคง” โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงมณฑิรา ตัณฑนุช ผู้แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พันเอกจิรกฤต วัฒนรัตน์ เสนาธิการศูนย์อำนวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนใต้ นายวรรณะ เศรษฐพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 4 สงขลา และนายเกียรติศักดิ์ สุขศรีราช ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา) โดยมี ดร.ปานระพี รพิพันธุ์ พิธีกรชื่อดังเป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนั้นก็มีการจัดแสดงนิทรรศการด้านเทคโนโลยี 5G จากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ อาทิ รถยนต์ในอนาคต ระบบโลจิสติกส์ ระบบมิเตอร์น้ำอัจฉริยะ ระบบสนับสนุนการแพทย์ทางไกล รถพยาบาลฉุกเฉิน และโดรนเพื่อการขนส่ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีช่วงไฮไลท์คือการแชร์ประสบการณ์การขายของออนไลน์ผ่าน Facebook Live ของบังฮาซัน อีกด้วย

          

DSC_0923
DSC_0924
DSC_0939
DSC_0937
DSC_0935
DSC_0934
DSC_0944
DSC_0943
DSC_0942
DSC_0940
DSC_0933
DSC_0932
DSC_0930
DSC_0929
DSC_0928
DSC_0927
DSC_0926
DSC_0925
ภาพเพิ่ม
ภาพ PSU5g
ภาพ PSU5g2
ภาพ PSU5g3
ภาพ PSU5g4
ภาพ PSU5g5
ภาพ PSU5g6
ภาพ PSU5g7
ภาพ PSU5g8
ภาพ PSU5g10
ภาพ PSU5g11
ภาพ PSU5g12
ภาพเพิ่ม
ภาพเพิ่ม2
ภาพเพิ่ม3
previous arrow
next arrow
DSC_0923
DSC_0924
DSC_0939
DSC_0937
DSC_0935
DSC_0934
DSC_0944
DSC_0943
DSC_0942
DSC_0940
DSC_0933
DSC_0932
DSC_0930
DSC_0929
DSC_0928
DSC_0927
DSC_0926
DSC_0925
ภาพเพิ่ม
ภาพ PSU5g
ภาพ PSU5g2
ภาพ PSU5g3
ภาพ PSU5g4
ภาพ PSU5g5
ภาพ PSU5g6
ภาพ PSU5g7
ภาพ PSU5g8
ภาพ PSU5g10
ภาพ PSU5g11
ภาพ PSU5g12
ภาพเพิ่ม
ภาพเพิ่ม2
ภาพเพิ่ม3
previous arrow
next arrow

Back To Top
Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianSpanishThai