KANUNG BURPOON

‘ZOOM’ ทางเลือกการสอนออนไลน์ในยุคระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

         คำว่า Social distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นคำที่ทุกคนรู้จักกันในปัจจุบันนี้ อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน ทำให้รัฐบาลต้องประกาศปิดการเรียนการสอนทั้งหมด ซึ่งมีผลกระทบกับการเรียนการเรียนของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก เพราะอยู่ในช่วงของการเปิดภาคเรียน ทำให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต้องปรับเปลี่ยนระบบการเรียนการสอน เพื่อไม่ให้กระทบกับการเรียนการสอนของนักศึกษา โดยใช้การการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ได้ร่วมมือกับสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ จัดเตรียมระบบการสอนสดออนไลน์ด้วยแนวคิด “อยู่ที่ไหน..ก็เรียนได้” (PSU Edu Live: Interactive Online Learning) โดยมีโปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกทั้งผู้สอนและผู้เรียนคือโปรแกรม ZOOM ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียม License แบบ Pro ที่สามารถรองรับผู้เรียนพร้อมกันได้ 300 คน โดยไม่จำกัดระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน แต่ด้วยในระยะเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมีจำนวน License แบบ Pro จำนวนจำกัด จึงจะมอบสิทธิ์ License แบบ Pro ในระดับวิทยาเขตหรือคณะ สำหรับอาจารย์ทั่วไป สามารถใช้งานโปรแกรมในส่วน License แบบ Basic …

‘ZOOM’ ทางเลือกการสอนออนไลน์ในยุคระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) Read More »

“สอนสดออนไลน์ ด้วย ZOOM หรือ Microsoft Team เลือกแบบไหนดี?”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ได้จัดเตรียมระบบการสอนสดออนไลน์ด้วยแนวคิด “อยู่ที่ไหน..ก็เรียนได้” (PSU Edu Live: Interactive Online Learning) โดยมีโปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกทั้งผู้สอนและผู้เรียน ดังนี้ โปรแกรม ZOOM ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียม License แบบ Pro ที่สามารถรองรับผู้เรียนพร้อมกันได้ 300 คน โดยไม่จำกัดระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน แต่ด้วยในระยะเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมีจำนวน License แบบ Pro จำนวนจำกัด จึงจะมอบสิทธิ์ License แบบ Pro ในระดับวิทยาเขตหรือคณะ สำหรับอาจารย์ทั่วไป สามารถใช้งานโปรแกรมในส่วน License แบบ Basic ที่สามารถรองรับผู้เรียนพร้อมกันได้ 100 คน โดย License แบบ Basic สามารถใช้สอนได้ครั้งละ 40 นาที และเมื่อระบบตัดให้อาจารย์สามารถเชื่อมต่อใหม่ได้อีกครั้งโดยทันที รายละเอียดคู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom : http://bit.ly/39zwdqI โปรแกรม Microsoft Team …

“สอนสดออนไลน์ ด้วย ZOOM หรือ Microsoft Team เลือกแบบไหนดี?” Read More »

การศึกษาดูงานห้องสมุดในภาคอีสาน

      เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ทางคณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการไปศึกษาดูงานห้องสมุดของบุคลากรสำนักฯ ในภาคอีสานระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาประกอบด้วย สำนักหอสมุด มหาวิทยาขอนแก่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยามหาสารคามและสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาอุบลราชธานี ซึ่งได้รับสนใจจากบุคลากรของสำนักเป็นอย่างดี สำหรับบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนั้นเรียกได้ว่าอบอวนไปด้วยความรู้ความประทับใจ ที่เกิดจากการไปความประทับใจในการต้อนรับขับสู้ของเจ้าภาพ และได้เจอะเจอกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในห้องสมุดทั้ง 3 แห่ง ซึ่งบางอย่างก็เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำยุคเรียกได้ว่าสมกับยุคของ 5G อาทิ Google JamBoard ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาขอนแก่น ผู้เขียนเองไม่ได้ไปกับเค้าหรอกครับ !!! ได้แต่ฟังเพื่อนเค้าเล่ามาแต่ก็อยากเล่าต่ออีกครั้ง….           กิจกรรมในวันนั้นโดยเริ่มจากการนำเสนอของฝ่ายสนับสนุนการบริหาร นำโดยหัวหน้าฝ่ายแสนสวยน้องตาลวีณา ฤทธิ์รักษา !!! ลองคลิก Download เอกสารนำเสนอได้เลยครับ ต่อมาก็เป็นการนำเสนอของฝ่ายบริการสารสนเทศ นำโดยวิทยากรสาวสวย 2 คนคือน้องอ้อแอ้ สถิตาภรณ์ จันทรครา …

การศึกษาดูงานห้องสมุดในภาคอีสาน Read More »

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 2020

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่านวันนี้ได้เปิดอ่านเอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 (The 10th PULINET National Conference) ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้อำนวยการกรุณามาว่างไว้ให้อ่าน ซึ่งเป็นภาคของการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งมีผลงานต่าง ๆ ที่ประเภทบรรยายที่ส่งเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ และทราบมาว่าผลงานการบริหารองค์กร การจัดการความรู้ (KM) ไม่ว่าจะเป็นภาคบรรยายหรือโปสเตอร์ มีหลาย ๆ ผลงานที่ได้รับรางวัลประเภทดีเด่น      ในการจัดประชุมในครั้งนี้ได้เจ้าภาพคือสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยใช้ชื่อว่า PULINET 2020 : “Library Transformation in a Disrupted World” สำหรับการประชุมวิชาการ PULINET นั้นจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีกลางของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ …

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 2020 Read More »

PSU 5G Showcase

       วันนี้ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรม PSU 5G Showcase ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมกับบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธิตนวัตกรรมล้ำสมัย ตลอดถึงแสดงศักยภาพด้านความเร็วของระบบเครือข่าย 5G ที่สามารถใช้งานได้จริง จากการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนของท่านรศ. ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ได้ร่วมมือกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการนำเทคโนโลยี 5G รวมทั้งเทคโนโลยีอนาคตมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา นวัตกรรม การวิจัย การทดสอบ และเทคโนโลยีให้มีความเป็นเลิศ รวมทั้งสามารถนำผลการวิจัย และผลการทดสอบมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ภาคอุตสาหกรรม และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบบที่ได้นำเทคโนโลยี 5G มาใช้ ได้แก่ระบบรักษาความมั่นคง ระบบสาธารณสุขทางไกล ระบบสนับสนุนทางการแพทย์ ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ระบบขนส่ง และจราจรอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อม พลังงาน เกษตรกรรม และเทคโนโลยีใหม่ที่มีความสนใจร่วมกัน …

PSU 5G Showcase Read More »

แปลงไฟล์ภาพเป็นข้อความ (OCR)

     เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 62 ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหัวข้อ “แค่ถ่ายรูปก็ได้เรื่อง ด้วย LINE และ Google Docs” ทั้งนี้เพื่อการประยุกต์เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่เราใช้กันอยู่ชีวิตประจำวันมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ประเด็นที่ว่าแค่ถ่ายรูปก็ได้เรื่องด้วย LINE และ Google Doc ก็คือเทคนิคการแปลงไฟล์ภาพเป็นข้อความที่เรียกว่า OCR ซึ่งย่อมาจาก Optical Character Recognition เป็นกระบวนการที่ใช้ในการแปลงสื่อสิ่งพิมพ์ที่อยูในรูปแบบของกระดาษ ให้กลายเป็นข้อความซึ่งสามารถทำการบันทึกเป็นไฟล์ข้อมูล และนำไปใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ ในคอมพิวเตอร์ได้ เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ เป็นต้น หลักการทำงานของ OCR นั้นจะทำงานเหมือนกับเครื่องสแกนเนอร์ ซึ่งทำงานโดยใช้แสงและเลนส์ หรือที่เรียกกันว่า Optical Scanner ทำการสแกนข้อความบนหน้ากระดาษ แล้วแตกข้อมูลตัวอักษรมาสู่อนุกรมแบบจุด ซึ่งเรียกว่า Bitmap แล้วแปลไปเป็นข้อความคอมพิวเตอร์(แปลตรง ๆ ได้ว่าเครื่องอ่านอักขระด้วยแสง) หมายถึง ความสามารถของคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมทำให้แสงผ่านตัวอักขระหรือภาพ แล้วสามารถรับรู้ นำเข้าไปเก็บในหน่วยความจำและนำไปประมวลผลได้ ซึ่งจะทำให้ทุ่นเวลากว่าการส่งข้อมูลเข้าด้วยแป้นพิมพ์ได้มาก OCR เป็นโปรแกรมแปลงไฟล์ภาพที่มีนามสกุล …

แปลงไฟล์ภาพเป็นข้อความ (OCR) Read More »

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”การจัดการความรู้แบบบทเรียนประเด็นเดียว (One Point Lesson (OPL)) เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน

       เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ทางคณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้แบบบทเรียนประเด็นเดียว (One Point Lesson (OPL)) เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน ให้กับบุคลากรของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกรวีสุนทร  ซึ่งโครงการนี้คณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้จากสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร จำนวน 19,000 บาท โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 39 คน โดยวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์คือ ผศ. ดร. เธียรชัย พันธ์คง จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่       สำหรับการอบรมในวันนั้นประเด็นหรือโจทย์หลักก็คือ One Point Lesson (OPL) หรือบทเรียนหนึ่งประเด็น และการพัฒนางานด้วยไคเซน (Kaizen) ซึ่งในความตั้งใจของคณะกรรมการ KM ที่ได้จัดอบรมในครั้งนี้คือต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ไปพัฒนางานของตนเอง โดยผมจะสรุปบรรยากาศการอบรมในวันนั้นมาเล่ากันฟังพอเป็นสังเขป ช่วงเช้าวิทยากรได้พูดถึงประเภทของบทเรียนไว้ว่ามีหลายประเภทไม่เฉพาะแต่ OPL อย่างเดียวเท่านั้น อาทิ              • …

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”การจัดการความรู้แบบบทเรียนประเด็นเดียว (One Point Lesson (OPL)) เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน Read More »

การคิดวิเคราะห์

     ความหมายของการคิดวิเคราะห์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของคำว่า “คิด” หมายความว่าทำให้ปรากฏเป็นรูป หรือประกอบให้เป็นรูปหรือเป็นเรื่องขึ้นในใจ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง คาดคะเน คำนวณ มุ่ง จงใจ ตั้งใจ ส่วนคำว่า “วิเคราะห์” มีความหมายว่าใคร่ครวญ แยกออกเป็นส่วน ๆ เพื่อศึกษาให้ถ่องแท้ดังนั้นคำว่า “คิดวิเคราะห์” จึงมีความหมายว่าทำให้ปรากฏเป็นรูปหรือเป็นเรื่องขึ้นในใจ โดยการใคร่ครวญ ไตร่ตรอง โดยการแยกออกเป็นส่วน ๆ เพื่อศึกษาให้ถ่องแท้              จากการศึกษาความหมายของการคิดวิเคราะห์ สรุปได้ว่าการคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการทางปัญญา เป็นการคิดอย่างรอบคอบตามหลักของการประเมิน และมีหลักฐานอ้างอิง เพื่อหาข้อสรุปที่น่าเป็นไปได้เป็นการคิดแบบตรึกตรองและมีเหตุผล เป็นความสามารถในการคิดแยกแยะส่วนย่อยออกจากองค์ประกอบ โดยการใคร่ครวญ ไตร่ตรอง คิดอย่างรอบคอบว่าประกอบไปด้วยสิ่งใด มีความสำคัญอย่างไร และสามารถบอกได้ว่า เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นอย่างไร มีแนวโน้มไปในทางใด เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล            …

การคิดวิเคราะห์ Read More »

OAR Smart Office

     เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-11.00 น. ได้มีการบรรยายเกี่ยวกับการใช้  OAR Smart Office โดยน้องขิม ประวีณ ถาวรจิตร ที่ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ซึ่งนับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการองค์กรในยุค 4G OAR Smart Office คืออะไรOAR Smart Office คือระบบสำนักงานอัตโนมัติที่สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พัฒนาขึ้นและนำมาใช้มาใช้ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยเฉพาะงานพัสดุ ได้แก่งานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง งานคลังวัสดุ งานทะเบียนสินทรัพย์ ซึ่งภารกิจเหล่านี้จะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ซึ่งทางฝ่ายสนับสนุนการบริหาร สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ได้นำมาใช้เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่สะดวกและรวดเร็ว ที่สำคัญสามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรระบบได้เป็นอย่างดี…. สำหรับเส้นทางการเข้าใช้งานให้เข้าไปที่ OAR Smart Office ได้เลยครับ

เทคนิคการประชุมระดมความคิดแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก

     ความรู้หลักที่เป็นเป้าหมายของการจัดการความรู้คือความรู้ฝังลึก (tacit knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ที่จับต้องยากหรือไม่ได้เลย แลกเปลี่ยนยากในบางครั้งแม้เจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าตนมีความรู้นั้น จึงต้องมีวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึกนี้ในตลาดนัดความรู้ และในการประชุมระดมความคิด      วิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ฝังลึกซึ่งผูกพันอยู่กับประสบการณ์หรือการปฏิบัติ วิธีที่ดีที่สุดคือทำให้ดู หรือฝึกหัดทำด้วยกัน วิธีนี้เหมาะกับความรู้ที่เป็นทักษะด้านการลงมือทำ แต่ในกรณีของการปฏิบัติที่ไม่ใช่การใช้มือหรือร่างกาย แต่เป็นการดำเนินการผ่านขั้นตอนที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน โดยคนหลายคน วิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝังลึกที่ใช้กันมากในปัจจุบันคือการเล่าเรื่อง (storytelling) ซึ่งถือเป็นเทคนิคหนึ่งของการจัดการความรู้ เทคนิคการประชุมโดยใช้การเล่าเรื่อง (storytelling)      เป้าหมายสำคัญที่สุดของการเล่าเรื่องคือให้ผู้มีความรู้จากการปฏิบัติ ปลดปล่อยความรู้ที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของหัวใจ (ความเชื่อ), ในส่วนลึกของสมอง (ความคิด), และในส่วนลึกของร่างกาย (การปฏิบัติ) ออกมาเป็นคำพูด และหน้าตาท่าทาง (non-verbal communication) การปล่อยความรู้จากการปฏิบัตินี้ ผู้ปล่อยจะอยู่ในสภาพที่มีทั้งจิตใต้สำนึก และจิตสำนึก (subconscious & conscious) ย้ำว่าเรามีเป้าหมายให้เกิดการสื่อสารทั้งโดยใช้จิตสำนึก และจิตใต้สำนึก ดังนั้นถ้าฝึกปฏิบัติจนมีความชำนาญ การเล่าเรื่องจะปลดปล่อยความรู้ออกมาอย่างทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อ      วิธีการและขั้นตอนของการเล่าเรื่องมีดังต่อไปนี้    กำหนด “หัวปลา” ให้ชัด ซึ่งหมายถึงเป้าหมายของการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังตัวอย่างการประชุมในตลาดนัดความรู้ของชาวนา …

เทคนิคการประชุมระดมความคิดแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก Read More »