ตรวจใบเสร็จอย่างไร ? …ไม่ให้พลาด…

        หากเราพูดถึงหลักฐานในการเบิกจ่ายที่สำคัญที่สุด แน่นอนว่าต้องเป็นใบเสร็จรับเงิน ที่แสดงถึงการชำระเงินตามวัตถุประสงค์การยืม และ เชื่อว่า หลายคน เมื่อรับใบเสร็จรับเงินมาแล้ว ต้องดูไม่ต่ำกว่า 2 รอบ เพราะสิ่งที่ตามมาหลังจากที่ เราส่งใบเสร็จเจ้าหน้าที่การเงิน พัสดุ  เชื่อว่าบางก็จะมีอาการใจเต้นแรงผิดปกติ ลุ้นว่าใบเสร็จจะผิดตรงไหนบ้าง หากเจ้าหน้าที่การเงินพัสดุ ส่งยิ้มหวานกลับมา แล้วบอก เรียบร้อยจ้า 🙂 เราก็จะโล่ง เสมือน Mission completed แต่! ถ้ามีเสียงอื่นตอบกลับ พร้อมส่งใบเสร็จคืน นั่นอาจจะหมายถึง เราอาจจะต้องกลับไปที่ร้านเพื่อแก้ไขใบเสร็จรับเงิน ซึ่งอาจจะเสียทั้งเวลา และอารมณ์ :X 🙂 🙂

เอาเป็นว่าเรามาดูคะว่า เราควรจะเช็กอะไรบ้างในใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้ Mission Completed กันคะ
ใบเสร็จจะต้องประกอบ ด้วย

1. ชื่อและที่อยู่ผู้ขาย
2. ชื่อและที่อยู่ + เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (สำนักฯ)

ตัวอย่าง สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000580860

3. รายการสินค้าและจำนวนเงินถูกต้อง
4. จำนวนเงินรวมทั้งตัวแลขและตัวอักษร
5. ลายเซ็นผู้รับเงิน
6. วันเดือนปีที่รับเงิน

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง

กรณี ร้านค้าไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด ให้ได้ สามารถใช้เอกสารใบแทนการรับเงินได้ นั่น คือ “ใบสำคัญรับเงิน”

รับรองว่า หากเราตรวจสอบใบเสร็จให้มีรายละเอียด ตามตัวอย่างทั้ง 6 ข้อ ไม่ว่าเราส่งใบเสร็จกี่ครั้งก็จะไม่พลาด แน่นอนค่ะ แล้วเรามาพบกันครั้งต่อไปกับสาระน่ารู้ทางการเงินกันนะคะ ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามกันได้คะ

Back To Top
Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianSpanishThai