24 May 2024

ร้านไทปันซีฟู๊ด (ปัตตานี)

ร้านไทปัน เป็นร้านที่เน้นไปทางอาหารซีฟู้ด ประเภทปลากะพง ปูดำ หอยคราง ปลาเผา หอยแมลงภู่เผา หอยครางเผา เสือร้องไห้ ปลากะพงเปรี้ยวหวาน ปูผัดผงกะหรี่ กุ้งผัดน้ำมะขาม ปลากะพงราดพริก แกงส้มปลากะพง

ตั้งอยู่ที่: เลขที่ 17/249 ถนนเจริญประดิษฐ์ (หน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี) ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

โทรศัพท์: 073 312 136

เวลาเปิดบริการ: เปิดบริการทุกวัน: เวลา 10.00-22.00 น.

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ