24 May 2024

ร้านตรังหมูย่าง


ร้านตรังหมูย่าง สำหรับใครที่มาเมืองตรังและอยากทานหมูย่างเมืองตรังสูตรเด็ดต้องร้านนี้เลย ร้านตรังหมูย่าง ร้านที่มีเมนูขึ้นชื่อหลากหลายเมนูให้เลือกอย่าง ติ่มซำ หมูย่างเมืองตรัง ในส่วนของเมนูของฝากก็แนะนำเป็นขนมเปี๊ยะ มีไส้เผือกหอมไข่เค็ม ไส้ถั่วแดงไข่เค็ม และไส้ถั่วเหลืองไข่เค็ม สำหรับใครที่อยากได้หมูย่างเป็นของฝาก ราคากิโลกรัมละ 420 บาท

ตั้งอยู่ที่: ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์: 089-7239328

เปิดบริการทุกวัน: เวลา 06.00-13.00 น.

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ