สงขลานครินทร์ จัดทำ PSU Care ควบคุมโควิด-19

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างแพลตฟอร์ม PSU Care อำนวยความสะดวกในการเช็คอิน การเข้าใช้งานสถานที่ต่างๆ ของนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาติดต่อในมหาวิทยาลัย เพื่อดูแลและควบคุมการระบาดของโรคโควิด – 19 โดยมีการบันทึกพื้นที่ที่เข้าไปใช้งานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  และการรายงานสุขภาพรายวัน โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยแก่ผู้ไม่เกี่ยวข้องในทุกกรณี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ผศ.ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่  ผศ.ดร. วรรณรัช สันติอมรทัต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล และดร.นพ.ชนนท์ กองกมล  รองคณบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและนวัตกรรมดิจิตอล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันแถลงเชิญชวน ประชาชนดูแลสุขภาพด้วยแพลตฟอร์ม PSU Care ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ PSU Care สามารถเข้าถึงได้โดยประชาชนทั่วไป ไม่ใช่เฉพาะกับบุคลากรหรือนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสงขลาให้ทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ในการพัฒนาและขยายผล  การใช้งาน PSU Care ไปยังหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัด  และมีการนำไปใช้งานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยเขตสุราษฎร์ธานี ด้วย ผศ.ดร. …

สงขลานครินทร์ จัดทำ PSU Care ควบคุมโควิด-19 Read More »

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ