‘ZOOM’ ทางเลือกการสอนออนไลน์ในยุคระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

         คำว่า Social distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นคำที่ทุกคนรู้จักกันในปัจจุบันนี้ อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน ทำให้รัฐบาลต้องประกาศปิดการเรียนการสอนทั้งหมด ซึ่งมีผลกระทบกับการเรียนการเรียนของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก เพราะอยู่ในช่วงของการเปิดภาคเรียน ทำให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต้องปรับเปลี่ยนระบบการเรียนการสอน เพื่อไม่ให้กระทบกับการเรียนการสอนของนักศึกษา โดยใช้การการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ได้ร่วมมือกับสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ จัดเตรียมระบบการสอนสดออนไลน์ด้วยแนวคิด “อยู่ที่ไหน..ก็เรียนได้” (PSU Edu Live: Interactive Online Learning) โดยมีโปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกทั้งผู้สอนและผู้เรียนคือโปรแกรม ZOOM ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียม License แบบ Pro ที่สามารถรองรับผู้เรียนพร้อมกันได้ 300 คน โดยไม่จำกัดระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน แต่ด้วยในระยะเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมีจำนวน License แบบ Pro จำนวนจำกัด จึงจะมอบสิทธิ์ License แบบ Pro ในระดับวิทยาเขตหรือคณะ สำหรับอาจารย์ทั่วไป สามารถใช้งานโปรแกรมในส่วน License แบบ Basic ที่สามารถรองรับผู้เรียนพร้อมกันได้ 100 คน โดย License แบบ Basic สามารถใช้สอนได้ครั้งละ 40 นาที และเมื่อระบบตัดให้อาจารย์สามารถเชื่อมต่อใหม่ได้อีกครั้งโดยทันที
        โปรแกรม ZOOM  เป็นโปรแกรมการสอนหรือประชุมออนไลน์ที่มีฟีเจอร์ครบครันสามารถใช้ได้ทั้ง Window และ IOS สามารถสอนหรือประชุมได้พร้อม ๆ กัน รองรับการเรียนการสอนหรือการประชุมได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะการโทร การแชร์ หรือการแชท และที่สำคัญคือความง่ายในการใช้งานของโปรแกรม!!! เด๋วมาดูกันครับว่าใช้งานกันอย่างไร…

  1. สำหรับการใช้งานครั้งแรกให้ท่านเปิด google แล้วพิมพ์คำว่า zoom meeting เคาะ enter ก็จะพบกับหน้า URL

หน้าจอ URL ที่ปรากฎ

คลิกที่ Zoom: Video Conferencing, Web Conferencing, Webinars …. เลือกเมนู RESOURCES คลิก Download Zoom Client

หน้าจอ Download

ให้เลือก Zoom Client for Meetings แล้วคลิกที่ Download เพื่อติดตั้งโปรแกรม

การติดตั้งโปรแกรม ZOOM

2. เมื่อติดตั้งโปรแกรม ZOOM บนเครื่องของท่านเสร็จแล้ว ให้เข้าที่โปรแกรมและใช้งานครับ

หน้าจอใช้งาน Zoom

ในการใช้งานครั้งแรกของ ZOOM จะปรากฎหน้าจอ (ครั้งแรกที่เปิดใช้งาน) คือ Join a Meeting (ใช้สำหรับการเข้าร่วมเรียนหรือประชุม) และ Sign In และการระบุ Version ของโปรแกรม ให้เราเลือกคลิกที่ Sign In เพื่อไปสร้างบัญชี ZOOM ก่อนนะครับ

หน้าจอ Sign In

ในที่นี้จะแนะนำการ Sign In ด้วย Google นะครับ

หน้าจอบัญชี google

ให้ท่านเลือกว่าจะ Sign In กับบัญชีไหน

หน้าจอสร้างบัญชี Zoom

ต่อจากนั้นคลิกที่ Create Account ครับ

หน้าจอปิด Zoom

แล้วคลิกที่เปิด Zoom รอโปรแกรมประมวลผลสักเล็กน้อยก็เข้าสู่หน้าเมนูการใช้งานโปรแกรม

หน้าเมนูหลัก

3. การทำงานของโปรแกรม ZOOM ประกอบด้วยเมนูหลัก ๆ 4 เมนู คือ
– New Meeting คือการสร้างห้องสอนหรือประชุมใหม่ (ในที่นี้คือ HOST)
– Join คือผู้เรียนหรือผู้เข้าประชุม (ในที่นี้คือ Client)
– Schedule คือปฏิทินหรือการนัดหมายกำหนดการล่วงหน้าของการสอนหรือการประชุม
– Share screen คือการแบ่งบันหน้าจอของเครื่อง HOST ที่เปิดอยู่ในขณะที่สอนหรือประชุม

ในการใช้โปรแกรม ZOOM Schedule คือปฏิทินหรือกำหนดล่วงหน้าของการสอนหรือการประชุม เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะการสร้างปฏิทินในการสอนหรือการประชุมสิ่งที่ได้คือ Link, ID และรหัสผ่านสำหรับ Client ที่เข้าห้องเรียนหรือห้องประชุม

4. ในการจัดการเรียนการสอนหรือการประชุมใหม่ทุกครั้งให้ท่านคลิกที่ New Meeting

หน้าจอเมนูหลัก

เมื่อคลิกที่ New Meeting โปรแกรมก็จะปรากฎเมนูอยู่ด้านล่าง (กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์มีกล้อง webcam หรือใน Notebook ก็จะปรากฎวิดีทัศน์ของผู้สอนหรือผู้จัดประชุม แต่ถ้าไม่มีกล้องก็จะปรากฎหน้าจอโปรไฟล์แทน (ดังรูป))

หน้าจอสำหรับการจัดการเรียนการสอนหรือการประชุม

หน้าจอที่ปรากฎประกอบด้วยเมนู
– Join Audio คือเสียงไมโครโพน
– Start Video คือกล้องวิดีทัศน์
– Invite คือการเชิญผู้เรียนหรือผู้ประชุม
– Manage Participants คือการบริหารจัดการสมาชิกในห้อง
– Share Screen คือการเตรียมสไลด์หรือกระดาษสำหรับนำเสนอผู้เรียนหรือผู้ประชุม (ซึ่งเปิดไฟล์หรือหน้าจออยู่ในขณะนั้น)
– Chat คือการสนทนากับผู้เรียนหรือผู้ประชุมซึ่งเป็นกลุ่มหรือคนเดียวก็ได้
– Record คือการบันทึการสอนหรือการประชุมในแต่ละครั้ง
– Reaction คือการมีส่วนร่วมต่าง ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศของการสอนหรือประชุม เช่น การปรบมือ, การกด Like เป็นต้น
– End Meeting คือจบการสอนหรือการประชุม

หน้าจอสำหรับการจัดการเรียนการสอนหรือการประชุม

สำหรับการใช้เมนูหน้าจอสำหรับการจัดการเรียนการสอนหรือการประชุมให้ท่านตรวจสอบไมโครโพน กล้อง (ถ้ามี) ว่าพร้อมหรือยังต่อไปจากนั้นก็ให้เชิญผู้เรียนหรือผู้ประชุมเข้าห้อง
สำหรับการเชิญให้ท่านคลิกที่ Invite (ซึ่งผู้เรียนหรือผู้ประชุมนั้นจะมีวิธีเชิญ 2 อย่างคือเชิญด้วย Contacts หรือ Email)

หน้าจอเมื่อคลิก Invite

Contacts คือการเชิญบุคคลที่เราเคยติดต่อ

เชิญด้วย Email

Email คือการเชิญบุคคลอื่น ๆ ที่ต้องการ (เหมือนกับการส่งเมล์ทั่วไป ๆ)

หน้าจอข้อความในเมล์ที่ถูกส่งไปยังผู้ถูกเชิญ

เนื้อหาในการจดหมายหรือเมล์ที่ส่งไปประกอบด้วยเรื่อง, Link, เลข ID และ Password (สำหรับนำไปใส่เพื่อเข้าร่วมชั้นเรียนหรือห้องประชุม)

     เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วท่านก็เริ่มสอนหรือประชุมตามรูปแบบที่เตรียมไว้ได้เลย ซึ่งจะใช้ไลด์หรือกระดาษไวท์บอร์ด หรือบรรยายได้ตามที่ต้องการได้เลยครับ สำหรับโปรแกรม ZOOM นี้ถ้าท่านใช้แบบฟรีอาจมีข้อจำกัดคือการสอนหรือการประชุมจะทำได้ไม่เกิน 40 นาที (ออกและเข้าใหม่ได้) และเชิญผู้เรียนหรือผู้ประชุมได้ไม่เกิน 100 คน ถ้าต้องการมากกว่านี้ก็ควรสมัครแบบ PRO นะครับ
       เป็นอย่างบ้างครับสำหรับการใช้งานโปรแกรม ZOOM สำหรับการเรียนการสอนหรือการประชุม ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ลองไปติดตั้งและการใช้งานกัน…เด่วโพสต์หน้าจะมาเล่าถึงฟีเจอร์เด่น ๆ ของโปรแกรม ZOOM กันนะครับ

Back To Top
Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianSpanishThai