“สอนสดออนไลน์ ด้วย ZOOM หรือ Microsoft Team เลือกแบบไหนดี?”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ได้จัดเตรียมระบบการสอนสดออนไลน์ด้วยแนวคิด “อยู่ที่ไหน..ก็เรียนได้” (PSU Edu Live: Interactive Online Learning) โดยมีโปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกทั้งผู้สอนและผู้เรียน ดังนี้

โปรแกรม ZOOM ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียม License แบบ Pro ที่สามารถรองรับผู้เรียนพร้อมกันได้ 300 คน โดยไม่จำกัดระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน แต่ด้วยในระยะเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมีจำนวน License แบบ Pro จำนวนจำกัด จึงจะมอบสิทธิ์ License แบบ Pro ในระดับวิทยาเขตหรือคณะ สำหรับอาจารย์ทั่วไป สามารถใช้งานโปรแกรมในส่วน License แบบ Basic ที่สามารถรองรับผู้เรียนพร้อมกันได้ 100 คน โดย License แบบ Basic สามารถใช้สอนได้ครั้งละ 40 นาที และเมื่อระบบตัดให้อาจารย์สามารถเชื่อมต่อใหม่ได้อีกครั้งโดยทันที รายละเอียดคู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom : http://bit.ly/39zwdqI

โปรแกรม Microsoft Team บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานโปรแกรมได้ โดยผ่านระบบ PSU Passport โดยระบบของโปรแกรม Microsoft Team สามารถรองรับผู้เรียนได้พร้อมกันครั้งละ 250 คน และไม่จำกัดระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน (เช่นเดียวกับโปรแกรม Zoom Pro License) สำหรับ Microsoft Team มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้อย่างเพียงพอต่อจำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนรายละเอียดคู่มือการใช้งานโปรแกรม Microsoft Team : http://bit.ly/2TDHS22

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมทางเลือกสำหรับอาจารย์ที่สามารถจะเลือกใช้โปรแกรมอื่นที่นอกเหนือจากนี้ เช่น โปรแกรม WebEx, Google Hangouts Meet, Facebook Live เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (EILA) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0 7428 9216 คุณเกียรติศักดิ์ คมขำ และคุณศรายุทธ จุลแก้ว หรือ FB Inbox : https://www.facebook.com/EILAPSU เว็บไซต์ https://eila.psu.ac.th/

ข้อมูลและภาพจาก : https://www.psu.ac.th/th/node/9481

Back To Top
Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianSpanishThai