สะพานเหล็กโคกขนุน (พานเหล็กบุญสูง)
 
Back    20/12/2023, 14:05    108  

หมวดหมู่

จังหวัด


ประวัติความเป็นมา

           สะพานเหล็กบุญสูงหรือสะพานเหล็กโคกขนุน ตั้งอยู่ในอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นสะพานขนาดเล็ก ๆ แต่มีเรื่องราวในอดีตที่อยู่คู่อำเภอตะกั่วป่ามาอย่างยาวนาน เมื่อก่อนนั้นที่นี่เคยได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่เฟื่องฟูในการทำเหมืองแร่ดีบุกอย่างมาก แต่ต่อมาเมื่อหมดยุครุ่งเรื่องของเหมืองแล้วในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ก็ได้มีการนำเหล็กจากเรือขุดแร่ มาสร้างเป็นสะพานเหล็กโคกขนุนแห่งนี้ โดยมีความยาวกว่า ๒๐๐ เมตร เพื่อข้ามแม่น้ำตะกั่วป่า สะพานเหล็กแห่งนี้ นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงอดีตของสถานที่แห่งนี้ว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองแห่งแร่ที่ตะกั่วป่าแล้ว ยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่จะต้องมาหยุดชมวิวทิวทัศน์และถ่ายภาพ 
                   มูลเหตุที่สร้างสะพานเหล็กโคกขนุน (พานเหล็กบุญสูง)
           
     เนื่องจากนายจุติ บุญสูง  เจ้าของกิจการบริษัท ประธานบริษัทเรือขุดแร่ จุติบุญสูง จำกัด ซึ่งก่อตั้งบริษัทเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๖๐ (พ.ศ. ๒๕๐๓) โดยซื้อกิจการบริษัทเรือขุดแร่ตะกั่วป่าวาเลย์ และได้เล็งเห็นถึงความยากลำบากของคนงานในบริษัท ตลอดถึงประชาชนในระแวกใกล้เคียงที่เดินทางสัญจรไปมา ระหว่างตัวเมืองตลาดเก่ากับบริษัทเรือขุดแร่บุญสูง จำกัด มีความยากลำบากเพราะมีคลองตะกั่วป่าขวางกั้น ซึ่งมีความกว้างกว่า ๔๐ เมตร ทำให้คนงานเดินทางสัญจรไปมาทำงานระหว่างบริษัทและตัวเมืองตะกั่วป่า โดยการใช้เรือแจวจากฝั่งตะกั่วป่ามาบริษัทเรือขุดแร่บุญสูง จำกัด บ้านโคกขนุน ตำบลบางนายสี และตำบลโคกเคียน ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางและจะยิ่งลำบากมากขึ้นในช่วงน้ำท่วมใหญ่เมืองตะกั่วป่า ซึ่งกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงมาก คนงานและชาวบ้านไม่สามารถนั่งเรือข้ามฟากได้ นายจุติ บุญสูง เจ้าของกิจการบริษัท จึงได้คิดสร้างสะพานไม้ขึ้นเพื่อให้คนงานได้เดินข้ามและขี่จักรยานผ่านไปมาได้ (สมัยก่อนไม่มีรถจักรยานยนต์) จึงเป็นเส้นทางสัญจรไปมาของคนงานบริษัทและชาวบ้านทั่วไปก็ใช้สะพานนี้ข้ามฟากเพื่อขายสินค้าไปในตัวด้วย


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ/สถานที่/เรื่อง
สะพานเหล็กโคกขนุน (พานเหล็กบุญสูง)
ที่อยู่
อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
จังหวัด
พังงา
ละติจูด
8.85856
ลองจิจูด
98.3541251วีดิทัศน์

บรรณานุกรม

สะพานเหล็กบุญสูง (ม.ป.ป.) สืบค้น 20 ธ.ค.66 จาก, https://www.takuapacity.go.th/travel/detail/202


รูปภาพ
 
      Font Size  
Back to Top
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2024