สะพานสารสิน
 
Back    06/07/2023, 15:36    2,685  

หมวดหมู่

จังหวัด


ประวัติความเป็นมา


ภาพจาก : https://pantip.com/topic/31204449

            สะพานสารสินเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเป็นสถานที่ที่เป็นตำนานความรักของหนุ่มสาวสองคนที่ไม่สมหวัง คือโกดำ (ดำ แซ่ตัน) กับกิ๊ว (กาญจนา แซ่หงอ) ที่มีความแตกต่างกันทางฐานะ ด้วยโกดำเป็นเพียงคนขับรถสองแถวรับจ้างและรับจ้างกรีดยาง ขณะที่กิ๊วมีฐานะที่ดีกว่าและเป็นนักศึกษาวิทยาลัยครู โดยที่ผู้ใหญ่ทางบ้านของกิ๊วได้กีดกั้นทั้ง ๒ คบไม่ให้หากัน ในที่สุดทั้งคู่จึงตัดสินใจกระโดดน้ำตายที่กลางสะพานสารสิน ด้วยการใช้ผ้าขาวม้ามัดตัวทั้งสองไว้ด้วยกัน เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๖ ซึ่งเรื่องราวของทั้งคู่โด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วและมีการสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ คือสะพานรักสารสิน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 

 


ภาพจาก : https://pantip.com/topic/31204449

 

                   สะพานสารสินนั้นกรมทางหลวงได้ก่อสร้าง เพื่อเชื่อมระหว่างท่าฉัตรไชยกับท่านุ่น ในระยะเริ่มต้นทำด้วยวิธีทำคันทางถมทะเลเชื่อมให้ติดกัน ผู้รับเหมาก่อสร้างครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ แล้วละทิ้งงาน ผู้รับเหมาอีกรายก่อสร้างเป็นครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ ๒๕๐๒ ก็ละทิ้งงานอีก ต่อมาปี ๒๕๐๘ ได้เปลี่ยนแบบมาสร้างเป็นสะพานต่อจากทางเชื่อมที่ทำค้างไว้ ได้บริษัทครีสเตียนีและนีลเส็น (ประเทศไทย) เป็นผู้รับเหมา เป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ยาว ๓๖๐ เมตร ทางรถกว้าง ๘ เมตร ทางเดินเท้าข้างละ ๑.๕๐ เมตร พร้อมปรับปรุงผิวทางเชื่อมเดิมเป็นผิวคอนกรีต รวมเป็นทางและสะพานยาว ๖๖๐ เมตร รวมค่าก่อสร้างสะพานและทางเชื่อม ๒๘,๗๗๐,๐๐๐ บาท เป็นสะพานเชื่อมแห่งแรกระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดภูเก็ต (ชื่อสะพานตั้งตามนามสกึลของนายพจน์ สารสิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ในสมัยนั้น) ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดย จอมพล ถนอม กิตติขจร เมื่อ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๑๐ ต่อมามีการสร้างสะพานท้าวเทพกระษัตรี ซึ่งเป็นสะพานคู่ขนานสะพานสารสินเดิมที่มีขนาด ๒ ช่องจราจร มีความยาว ๖๕๐ เมตร เพื่อระบายการจราจรที่คับคั่งตามความเจริญของจังหวัดภูเก็ตเริ่มเปิดใช้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕  และในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ กรมทางหลวงได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลจำนวน ๓๗๗ ล้านบาท เพื่อสร้างสะพานท้าวศรีสุนทรหรือสะพานสารสิน ๒ ด้วยความยาว ๖๕๐ เมตร เป็นสะพานคู่ขนานกับสะพานท้าวเทพกระษัตรี เพื่อทดแทนสะพานสารสินเดิมที่ก่อสร้างมานานและอยู่ในสภาพที่เก่า ประกอบกับสะพานสารสินที่ใช้งานอยู่ในขนาดนี้เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถที่จะลอดผ่านได้ สะพานสารสิน ๒ เริ่มสร้างในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) แล้วเสร็จและเปิดใช้ในวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ส่วนสะพานสารสินเดิมในปัจจุบันนั้นได้ถูกปรับปรุงเป็นสะพานคนเดินและหอชมวิว โดยยกบริเวณช่วงกลางสะพานให้สูงเท่ากับสะพานท้าวเทพกระษัตรีและสะพานท้าวศรีสุนทร ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของเรือ หอชมวิวเป็นอาคาร ๘ เหลี่ยมสไตล์ชิโนโปรตุกีส ในส่วนของปลายสะพานทั้ง ๒ ด้านได้มีการปรับเป็นสถานที่จอดรถ อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต


ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ/สถานที่/เรื่อง
สะพานสารสิน
ที่อยู่
จังหวัด
ภูเก็ต


วีดิทัศน์

บรรณานุกรม

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย. (2540). ร้อยปี ร้อยดวงใจ : 100 ปี ภูเก็ตวิทยาลัย. ภูเก็ต : โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย.
สะพานสารสิน. (2556). สืบค้น 6 ก.ค. 66, จาก https://pantip.com/topic/31204449


รูปภาพ
 
      Font Size  
Back to Top
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center
Prince of Songkhla University ©2018-2024