28th May 2024

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างแพลตฟอร์ม PSU Care อำนวยความสะดวกในการเช็คอิน การเข้าใช้งานสถานที่ต่างๆ ของนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาติดต่อในมหาวิทยาลัย เพื่อดูแลและควบคุมการระบาดของโรคโควิด – 19 โดยมีการบันทึกพื้นที่ที่เข้าไปใช้งานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  และการรายงานสุขภาพรายวัน โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยแก่ผู้ไม่เกี่ยวข้องในทุกกรณี

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ผศ.ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่  ผศ.ดร. วรรณรัช สันติอมรทัต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล และดร.นพ.ชนนท์ กองกมล  รองคณบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและนวัตกรรมดิจิตอล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันแถลงเชิญชวน ประชาชนดูแลสุขภาพด้วยแพลตฟอร์ม PSU Care ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

PSU Care สามารถเข้าถึงได้โดยประชาชนทั่วไป ไม่ใช่เฉพาะกับบุคลากรหรือนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสงขลาให้ทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ในการพัฒนาและขยายผล  การใช้งาน PSU Care ไปยังหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัด  และมีการนำไปใช้งานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยเขตสุราษฎร์ธานี ด้วย

ผศ.ดร. วรรณรัช สันติอมรทัต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ทีมงานผู้พัฒนา PSU Care กล่าวว่า  “การระบาดในรอบใหม่  ทำให้มีผู้ใช้งาน PSU Care เพิ่มขึ้น ถึงประมาณ 5,000 คน ต่อ วัน สามารถจะระบุพิกัดว่าไปที่ไหน ไปอย่างไร แล้วส่งข้อมูลไปยังทีมงาน  เพื่อช่วยในการติดตามเฝ้าระวัง และตามมาตรวจเชื้อ ช่วยให้คุณหมอทำงานได้เร็วมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทีมงานได้ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้น และอยากให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตปกติ โดยรวมได้รับความร่วมมือที่ดี”

การทำงานร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อนักศึกษาบันทึกในระบบว่ามาจากพื้นที่เสี่ยง และมีอาการเข้าข่ายสงสัยการติดเชื้อฯ ทีมงาน PSU CARE จะติดต่อกลับนักศึกษา  และประสานกับกองพัฒนานักศึกษา ฯ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อดำเนินการนำนักศึกษาเข้ารับการตรวจโควิด -19 แบบแหย่จมูก จัดการที่พัก อาหาร ร่วมกันดูแลจนทราบผลว่าไม่ติดเชื้อ“

การใช้งาน PSU Care  

หากอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตหาดใหญ่ให้เลือกดูคู่มือการใช้งาน PSU Care ระบบอํานวยความสะดวกในการเช็คอินการเข้าสถานที่ และ รายงานสุขภาพรายวัน

เมื่ออยู่นอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้เลือกดูคู่มือบันทึกการเดินทาง PSU Care กรณีเดินทางหรือลาไปยังสถานที่อื่นซึ่งอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย และรายงานสุขภาพรายวัน

ทําอย่างไร เมื่อหา QR Code สถานที่ในมหาวิทยาลัยไม่เจอ

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่ประจําจุด หรือ 2. ประสานคุณอนุศรา โทร. 074-45-1108 หรือส่งข้อความ ที่ dida-avengers@g.psu.ac.th

PSU Care ติดต่อท่านได้อย่างไร

เจ้าหน้าที่จะติดต่อผ่านทาง SMS หรือ โทรศัพท์  หรือ Email ที่ระบุไว้ในPSU account ของท่านหากท่านเข้าเกณฑ์เป็นกลุ่มเสี่ยง  เพื่อมาคัดกรองและวินิจฉัยอย่างรวดเร็วจากทีมแพทย์

ติดต่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาได้ที่ drii@psu.ac.th

คู่มือการใช้งานแพลตฟอร์ม PSU Care   https://psu.care/assets/psu-care-manual.pdf

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : https://www.psu.ac.th/th/node/10003

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ