16th April 2024

ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระบรมราชชนก ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 ในวันที่ 24 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนก และสะท้อนการดำเนินการตามพระปณิธาน “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” สร้างแรงบันดาลใจ ปลูกฝังจิตวิญญาณของนักศึกษาและบุคลากร สร้างจิตสำนึกการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติ

โดยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดงาน “วันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” (Our Soul is for the Benefit of Mankind) ประจำปี 2565 โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ผศ. สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม อาคารกีฬาและนันทนาการ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมตักบาตร เนื่องในงานวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2565 กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ ลานกิจกรรมอาคารกิจกรรมนักศึกษา และการพูดคุยในหัวข้อ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดยหมอก้อง พันโทนายแพทย์สรวิชญ์ สุบุญ รวมทั้ง การมอบโล่และเงินรางวัลแพทย์ผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น แก่ ผศ. พญ.สุภาภรณ์ ดิสนีเวทย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน 2565 มีการจัดนิทรรศการ ณ ลานกิจกรรม อาคารกิจกรรมนักศึกษา พระราชประวัติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประวัติ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข และประวัติ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรและวันที่ 24 กันยายน 2565 มีการจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2565 กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นการให้บริการทางด้านสุขภาพ เช่น การคัดกรองตรวจสุขภาพจิต การให้คำปรึกษา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การให้บริการตรวจสุขภาพฟัน การให้บริการฉีด วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง การตรวจคัดกรองพาหะโลหิตจางธาลัสซีเมีย การทำสเปรย์ตะไคร้หอม การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเวชศาสตร์การแพทย์แผนไทย ฯลฯ

มหาวิทยาลัยกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปีเป็น “วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดยนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคม ชุมชน เป็นการปลูกฝังจิตวิญญาณของการเห็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน

ข้อมูลและภาพจาก : https://www.psu.ac.th/?page=news&news_code=913

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ