1st December 2022

        ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร จบการศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ในสาขานิติวิทยาศาสตร์ จาก University of Strathclyde สก็อตแลนด์ สหราชอาณาจักร โดยได้รับทุนการศึกษาที่มอบให้นักศึกษาต่างชาติ โดย Gen.T List 2020 ได้กล่าวชื่นชมในเว็บไซต์ถึง ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร ว่า อาจารย์คือประธานหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตลอดจนการสอนและการวิจัยซึ่งเขาได้รับรางวัลมากมายรวมถึงรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

ขอขอบคุณภาพจาก : https://www.psu.ac.th/th/node/9830

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ
EnglishThai