Tag: #ไทยชนะ

ละแม ละแม ละไม่มีแอปสแกน !! จะสแกนไทยชนะ เข้าหอสมุดได้ยังไง ??

      ในสถานการณ์ของทั่วโลกที่กำลังเผชิญอยู่นี้ ได้สร้างความเสียหายให้กับทุกด้าน ไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเรียนการสอน ซึ่งประเทศไทยคือหนึ่งในนั้น กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 แต่ก็ผ่านมาซักระยะหนึ่งแล้ว ในการป้องกันและมาตรการต่าง ๆ หรือการใช้ชีวิตแบบ New Normal นั้นก็สร้างแบบแผนการดำเนินชีวิตให้เราทุกคนได้ปรับตัว ป้องกัน โดยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ ของเราก็ได้มีมาตรการป้องกันและคัดกรอง ผู้ใช้บริการทุกคนตามมาตรการและนโยบายของภาครัฐ ที่จะต้องเว้นระยะห่างทางสังคม ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และสแกน “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการหอสมุดฯ                        วันนี้เลยมาแนะนำแอปสแกนที่ทุกคนมีติดสมาร์ตโฟนตัวเองอยู่แล้ว แต่อาจจะไม่เคยใช้หรือไม่ทราบกัน โดยไม่ต้องไปโหลดแอปพลิเคชันสแกนมาให้เต็มพื้นที่ในสมาร์ตโฟนอีกต่อไป ซึ่งบอกได้เลยว่าถ้ารู้แล้วจะร้อง อ่อ!! แบบนี้นี่เอง       Line แอปพลิเคชันที่(แทบ) ทุกคนจะต้องมีติดสมาร์ตโฟน จากรายงานการใช้สื่อออนไลน์ปี 2561-2562 นั้น “Line” ถือเป็นแอปที่มีสถิติการใช้มากเป็นอันดับที่ 1 […]

Back To Top
Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianSpanishThai