บัตร Suica (IC Card) บัตรเดียวเที่ยวทั่วโตเกียว

     บัตร Suica (IC Card) คือบัตรเติมเงิน (เยน) เพื่อใช้สำหรับการจ่ายค่าเดินทางด้วยรถไฟฟ้าที่โตเกียว (JR EAST) ของประเทศญี่ปุ่น โดยมีแนวคิดว่า “Touch to Go” เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้บริการรถไฟฟ้าให้มากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องไปยืนต่อแถวซื้อตั๋วโดยสารซึ่งอาจจะใช้เวลามากถ้ามีคนเยอะ (เวลาเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ สำหรับคนญี่ปุ่น)
       แต่ช่วง ๆ แรกนั้น บัตร Suica ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่คือสามารถใช้ได้เฉพาะรถไฟฟ้าของ JR EAST เท่านั้น ไม่สามารถใช้ข้ามบริษัทที่ให้บริการรถไฟฟ้าได้ ซึ่งในตัวเมืองโตเกียวยังมีบริการรถไฟฟ้าอีกหลายบริษัท (Metro, Toei) เป็นต้น ทำให้การใช้งานยังไม่สะดวกเท่าที่ควร ซึ่งส่งผลกระทบกับนักท่องท่องเที่ยวรวมทั้งคนญี่ปุ่นอีกด้วย
       เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาในที่สุดข้อจำกัดนี้ก็ได้หมดไป บัตร Suica สามารถใช้งานร่วมกันได้ครอบคลุมทุกบริษัทรถไฟ รวมทั้งรถบัส และยังสามารถนำไปใช้งานได้ทั่วประเทศญี่ปุ่น ทำให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมาก ๆ

        *แต่จะไม่สามารถใช้งานข้ามภูมิภาคได้ เช่น เริ่มต้นสแกนเข้าใช้งานจากสถานีรถไฟที่โตเกียว จากนั้นไปสแกนออกที่สถานีรถไฟที่โอซาก้า เป็นต้น


บัตร Suica (IC Card)


ใช้โดยสารขึ้นรถไฟ (สนามบินนาริตะ)


การซื้ออาหาร(ตู้กดบัตร) ก็ยังสามารถใช้บัตร Suica ได้


ใช้ซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ


ใช้เดินทางไฟยังภูเขาไฟฟูจิ (ฟูจิซัง)


ความสะดวกของบัตร Suica ยังไม่หมดแค่นี่ เพราะยังสามารถใช้บัตร Suica ซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อได้อีกด้วย เช่น 7-eleven, Family Mart, Lawson เป็นต้น หรือซื้อชำระเงิน/ใช้เป็นส่วนลดที่ ร้านอาหาร ร้านค้า ห้างต่าง ๆ ได้อีกด้วย

ข้อมูลบัตร Suica

  • มีอายุการใช้งาน 10 ปี
  • การซื้อบัตรจะมีค่ามัดจำ 500 เยน เช่น ครั้งแรกเติมเงินไป 1,500 เยน จะใช้งานได้ 1,000  เยน
  • สามารถคืนบัตร เพื่อขอค่ามัดจำคืนได้
Back To Top
Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianSpanishThai