17th April 2024

ผศ. สุพจน์ โกวิทยา ที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานึกศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เผยว่า ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ได้แต่งตั้งศิษย์เก่า ม.อ. เป็นข้าราชการเมือง และผู้บริหารระดับสูงหลายคน ประกอบด้วย

ข้อมูลและภาพจาก : https://kyl.psu.th/HqvP1

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ