Today: Sat 23/06/2561
 เปิดจองห้อง 08:30-16:30
 
<< October 2017 >>
SunMonTueWedThuFriSat
1 2 3 4 5 67 
8 910111213 14 
15 1617 18 192021 
22 23 24 2526 2728 
29 3031    
 
PSU Passport
  Username
  
  Password
  
 
  
 
 
Supported browsers
Firefox, Chrome
 
 

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
 
ห้องประชุมคุณหญิงห..
อิ่นๆ (สำหรับบุคลา..
 
ห้องประชุมพระยาอรร..
ห้องมิตรแท้..
ห้องเพลินจิต..
ห้องปฎิบัติการคอมพ..
ห้องปฎิบัติการคอมพ..
 
ห้องฉายภาพยนตร์..
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่คุณพิสชา โทร. 2376
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-282352 โทรสาร 074-282398
©2015-2017 Clib PSU. All rights reserved. Developer: อัษฎายุธ อุบลกาญจน์