Menu
Login Menu

  วันนี้ 06/10/2565
  เวลาทำการ 08:30 - 16:30
  คู่มือการใช้งาน
  มาตรการการใช้ห้องประชุมสีเขียว 
  ระเบียบการใช้ห้อง
  แบบประเมินความพึงพอใจ

 1. วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  พฤ. 13/10/2565 - พฤ. 13/10/2565,  00:00 - 23:59
 2. (วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565)  ศ. 14/10/2565 - ศ. 14/10/2565,  00:00 - 23:59
 3. วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช )  จ. 24/10/2565 - จ. 24/10/2565,  00:00 - 23:59
 4. วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  จ. 05/12/2565 - จ. 05/12/2565,  00:00 - 23:59
 5. ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 )  จ. 12/12/2565 - จ. 12/12/2565,  00:00 - 23:59
 6. วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 ทำให้มีวันหยุดติดต่อกัน 4 วัน (30-31 ธันวาคม และ 1-2 มกราคม 2566)  ศ. 30/12/2565 - ศ. 30/12/2565,  00:00 - 23:59