รายงานฉบับสมบูรณ์การพัฒนาไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกบนพื้นที่เสื่อมโทรมสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า

      ไม้สกุล อะเคเซีย เป็นพันธุ์ไม้เอนกประสงค์ สามารถนำไปใช้สอยในครัวเรือนและชุมชน ใช้ในการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ เพราะเติบโตเร็ว สามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศได้ดี ปลูกได้ในพื้นที่เสื่อมโทรมและช่วยให้สภาพพื้นที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้น รายงานการวิจัยเล่มนี้นำเสนอการพัฒนาไม้โตเร็วสกุล อะเคเซีย (เช่น กระถินเทพา กระถินณรงค์ กระถินยักษ์) ซึ่งปลูกบนพื้นที่เสื่อมโทรมสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบชีวมวลในการผลิตกระแสไฟฟ้า

     หากท่านอยากทราบเรื่องการใช้พลังงานทดแทนจากไม้สกุลอะเคเซีย หนังสือเล่มนี้มีคำตอบค่ะ

 

 ผู้แต่ง :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรมป่าไม้

Call no. : SD397 ร64 2555

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..