กว่าจะได้มาเป็นน้ำมันไบโอดีเซลสายพันธุ์ ม.อ

     กว่าจะได้มาเป็นน้ำมันไบโอดีเซลสายพันธุ์ ม.อ. นำเสนอเรื่องราวการวิจัย การประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 โดยนักวิจัย ชาว ม.อ. เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยปัญหาของชาวสวนปาล์มน้ำมันซึ่งปาล์มน้ำมันราคาถูก และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับปาล์มน้ำมัน นอกเหนือจากการใช้สำหรับทอดเพียงอย่างเดียว

     ในเล่มประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 1) การวิจัยและพัฒนาน้ำมันปาล์มและไบโอดีเซลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2) เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปน้ำมันปาล์ม 3) ไบโอดีเซล 4) เทคโนโลยีในการผลิตไบโอดีเซล 5) กระบวนการผลิตไบโอดีเซลและการทำกลีเซอรอลบริสุทธิ์

     น้ำมันไบโอดีเซลสายพันธุ์ ม.อ. เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาว ม.อ. หนังสือเล่มนี้ ดีต่อใจค่ะ ไปอ่านกันเถอะ 

 

ผู้จัดพิมพ์ : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ; บรรณาธิการ นิรันดร์ สุมาลี

Call no. : TP359.B46 ก56 2554

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..