20 สุดยอดประสบการณ์เส้นทางเดินป่าเมืองไทย

                  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดทำคู่มือ 20 สุดยอดประสบการณ์เส้นทางเดินป่าเมืองไทย เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานในการเดินป่าที่เหมาะสมในประเทศไทย

ซึ่งเป็นแนวทางการส่งเสริมตลาดเฉพาะกลุ่มที่สนใจเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น นักนิยมไพร โดยการรวบรวมเส้นทางเดินป่าในประเทศไทย จากทุกภูมิภาคที่มีความ

โดดเด่นของพื้นที่ ในด้านพืชพรรณ สัตว์ป่า ภูมิลักษณะ มานำเสนอเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวตามช่วงเวลาที่เหมาะสม พร้อมทั้งข้อแนะนำเรื่องการเดินป่า การถ่ายทอดเรื่อง

ราวความรู้แก่นักท่องเที่ยวในเส้นทางเดินป่าทั้ง 20 เส้นทาง ข้อมูลด้านการเดินทาง และสิ่งอำนวยความสะดวกที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ หรือผู้นำกลุ่มเดินป่า

อีกทั้งเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาการตลาดและการบริหารจัดการอย่างถูกต้องสำหรับผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์เพื่อร่วมผลักดันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ

สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวให้ขยายตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้น

 

ผู้แต่ง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Call No. : G199.44.T5 ย65 2558

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..