1001 วิธีอยู่สบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : วิธีง่าย ๆ ในการใช้ชีวิตที่สุขสบายอย่างใส่ใจกับสภาพแวดล้อม ประหยัดเงิน ประหยัดทรัพยากร พร้อมกับมีสุขภาพดี

หนังสือเรื่อง 1001 วิธีอยู่สบาย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หนังสือแปลจากชื่อเรื่อง 1001 Easy Ways for Earth-wise Living แปลโดยกิจจา ฤดีขจร และคณะ เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็นเรื่อง ๆ เน้นการใช้ชีวิิตประจำวัน การจัดการบ้านที่เน้นการอยู่แบบธรรมชาติ ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมเรื่องเทคนิควิธีการดูแลบ้าน การปรับปรุงบ้าน นอกจากนี้เนื้อหายังกล่าวถึงการอาหารการกิน การมีร่างกายที่สุขภาพดี การออกกำลังกาย การดูแลร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติ รักษาสมดุล และการบำบัดสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติ รวมถึงการทำสวนอย่างไรที่รักษ์โลก

มีหลายร้อยวิธีเคล็ดลับที่จะปกป้องสุขภาพที่ดีของครอบครัว ประหยัดทั้งเงินและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย หากนำเคล็ดลับในหนังสือเล่มนี้ไปปรับใช้อย่างง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากและยังเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นมิตรต่อโลก ต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์โควิดในปัจจุบันอีกด้วยค่ะ

บรรณาธิการ : ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย

ผู้แปล : กิจจา ฤดีขจร

Call No. : TX145 ห36 2550

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..