โลกร้อน ปรากฎการณ์ธรรมชาติเข้าขั้นวิกฤติ ?

ปรากฏการณ์ “โลกร้อน” ที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ เกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์อย่างที่เชื่อกันจริงหรือ? หรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของโลกที่จะต้องเป็นเช่นนี้อยู่แล้ว และเราก็ไม่อาจป้องกันหรือแก้ไขอะไรให้ดีไปกว่านี้ได้อีกจริงหรือ? ประเด็นปัญหาเหล่านี้กำลังเป็นที่ถกเถียงกันจนแตกแยกออกเป็นสองฝ่าย อะไรคือเหตุผลที่ถูกใช้อ้างอิงเพื่อนำมาหักล้างกัน สภาพของโลกที่เป็นอยู่นี้เป็นเช่นไรกันแน่ แล้วจะเดินไปสู่จุดไหน ส่วนหนึ่งของสังคมโลกจึงต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาอธิบายถึงสาเหตุและปัญหาของความเปลี่ยนแปลงโลกนั้นให้มากที่สุด เพื่อที่ท่านผู้อ่านจะได้ทำความเข้าใจและสามารถรับมือกับปัญหาเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการช่วยลดปัญหา และช่วยกันหันมาอนุรักษ์โลกของเราให้น่าอยู่ขึ้นด้วย ซึ่งวิธีการต่าง ๆ ดังกล่าว สามารถหาอ่านได้จากหนังสือเล่มนี้

เนื้อหามีลักษณะรวมเรื่อง ประกอบด้วย โลกร้อน จะเข้าขั้นวิกฤติหรือไม่ ก็ไม่ควรวางใจ สภาวะโลกร้อน Global warming ทฤษฎีโลกดอกเดซี่ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ปรากฎการณ์โลกร้อนจะพาโลกสู่ยุคน้ำแข็งอีกครั้ง? บันทึกเส้นทางการศึกษาปัญหาโลกร้อน กว่าจะมาถึงวันนี้ แผนภูมิอนาคต หนทางก้าวไปข้างหน้าอันน่าหวาดวิตก และการเตรียมรับมือกับสภาวะโลกร้อน

ผู้แต่ง : อภิชา สืบสามัคคี

Call No.: QC981.8 ล92 2555

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..