ยุคทองปาล์มน้ำมัน ไบโอดีเซลพลังงานทดแทนแห่งอนาคต

หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมัน เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซล ไบโอดีเซลมีคุณสมบัติสำคัญคือ สามารถย่อยสลายได้เอง ตามกระบวนการชีวภาพในธรรมชาติ และไม่เกิดพิษ การเผาไหม้เหมือนกับดีเซลจากปิโตรเลียมมาก และสามารถใช้แทนกันได้ หนังสือเล่มนี้ยังบอกเล่าที่มาของไบโอดีเซลในประเทศไทย และอธิบายถึงประเภทของไบโอดีเซล แผนพัฒนาและการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล แผนส่งเสริมการใช้น้ำมัน โดยเนื้อหาจะเน้นน้ำมันจากปาล์มและการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน วิธีการปลูกปาล์มน้ำมัน การดูแลและการเก็บเกี่ยวผลผลิต การใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ำมัน และตอนท้ายเล่มกล่าวถึงไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ และความสำเร็จของน้ำมันไบโอดีเซล รวมถึงตัวอย่างการผลิตไบโอดีเซลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หากสนใจเรื่องราวเหล่านี้เพิ่มเติมก็ติดตามอ่านเนื้อหาในเล่มนะคะ

บรรณาธิการ : พินิจ จันทร

เลขเรียกหนังสือ : TP359.B46 ย72 2552  

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..