การจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็กอย่างมีส่วนร่วมพื้นที่ลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะ-แม่แตะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

หนังสือเล่มนี้ให้สาระเกี่ยวกับการจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็ก โดยอาศัยพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แม่เตี๊ยะ-แม่แตะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และป่า โดยอาศัยความเข้าใจต่อวัฒนธรรม สังคมและการเมืองของท้องถิ่นเป็นพื้นฐานในการพัฒนาพื้นที่ี่ลุ่มน้ำโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับลุ่มน้ำ แหล่งต้นน้ำในเชิงภูมิศาสตร์ สังคม และประวัติศาสตร์ความเป็นมา รวมถึงอาชีพดั้งเดิม และการเปลี่ยนแปลงมาถึงปัจจุบัน ผ่านโครงการต่าง ๆ ของหลายหน่วยงาน ทั้งโครงการพัฒนาที่สูงเน้นปลูกพืชแทนการปลูกฝิ่น เช่น กาแฟ กะหล่ำปลี ดอกไม้ และผลไม้เมืองหนาว

เนื้อหากล่าวถึงกระบวนการในการแยกพื้นที่ชุมชนออกจากพื้นที่ป่าของรัฐ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการภายใต้คณะกรรมการลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะ-แม่แตะที่อาศัยความร่วมมือระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ จนเกิดการมีส่วนร่วมและองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร และการฟื้นฟูต้นน้ำลำธาร

สนใจเรื่องราวดังกล่าว ติดตามอ่านได้เลยค่ะ

ผู้แต่ง : อัจฉรา รักยุติธรรม

เลขเรียกหนังสือ : TC413 อ62 2558

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..