สุกสว่างพ่างเพี้ยง สุริยันกว่าพันดวง

          หนังสือเล่มนี้เล่าถึงการพัฒนาระเบิดปรมาณูลูกแรก เมื่อเจ็ดสิบกว่าปีมาแล้ว เป็นเรื่องที่เริ่มต้นจากการวิวัฒน์ฟิสิกส์

ยุคใหม่ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกที่มีเยอรมนีเป็นศูนย์กลาง สหรัฐอเมริกามีบทบาทเป็นแค่เพียง

ผู้ตาม แต่สุดท้ายกลับมาเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีฐานฟิสิกส์จนประสบความสำเร็จในการจุดระเบิดปรมาณูลูกแรกที่

กล่าวมาข้างต้น เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาที่มีชั้นความลับสูงสุดในยามสงคราม

          สุกสว่างพ่างเพี้ยง สุริยันกว่าพันดวง เล่มนี้ได้รับการยกย่องให้เป็น “พงศาวดารวิทยาศาสตร์” ในเวลานี้เพราะนี่…

ไม่ใช่งานที่เขียนถึงระเบิดปรมาณูในแบบเดิม ๆ ที่เน้นเพียงความรู้และการผลิต แต่เป็นเรื่องราว ของงานวิทยาศาสตร์ของ

นักฟิสิกส์ปรมาณูรุ่นแรก ๆที่มีความสัมพันธ์กันกับนักบริหาร การเมือง นักปกครอง เป็นเรื่องของความรู้สึก ความคิดส่วนตัว

และแนวทางการเมือง ที่ยากจะคาดเดา

 

ผู้แต่ง : ยุงก์, โรเบิร์ต

Call No. : QC773 ย72 2560

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..