พลังงานนิวเคลียร์เดี๋ยวนี้ถึงเวลาแล้วหรือยัง?

          พลังงานนิวเคลียร์ดีหรือไม่ อย่างไร หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ เล่มนี้จะเล่าถึงประวัติความเป็นมาของพลังงานนิวเคลียร์

ความปลอดภัยที่รัดกุมคุณประโยชน์ในการดำเนินงานและคุณประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนข้อจำกัดของพลังงาน

นิวเคลียร์ เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ ด้วยการนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นให้ขจัด

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผ่านการพิสูจน์มาดีแล้ว อีกทั้งยังเสนอประเด็นเด่นที่เป็น

กุญแจของการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ ควบคู่ไปกับสาระเรื่องการปรับปรุงด้านการดำเนินงานและความปลอดภัยของ

เตาปฏิกรณ์ปรมาณูซึ่งยังกระทำกันอยู่เป็นประจำ นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงขั้นตอนยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ทำไปแล้ว

เพื่อจะเริ่มอุตสาหกรรมนี้ขึ้นใหม่แบบก้าวกระโดดด้วย

 

ผู้แต่ง : แฮร์บ, อะแลน เอ็ม

Call No. : HD9698.U62 ฮ84 2551

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..