ก๊าซธรรมชาติ พลังงานในมือเรา

          คุณรู้หรือไม่ไฟฟ้า เชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม พลาสติก และวัสดุสังเคราะห์รอบตัว ล้วนมาจาก “ก๊าซธรรมชาติ”

ซึ่งส่งมาจากอ่าวไทย แล้วคุณรู้หรือไม่ว่า กว่าจะมาเป็นก๊าซธรรมชาติต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้าง และอะไร

คือผลที่ตามมาจากการใช้ก๊าซธรรมชาติ หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณรู้คำตอบเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ 3 ส่วนหลัก

คือ เกร็ดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ, กระบวนการต่าง ๆ ก่อนก๊าซธรรมชาติจะถูกส่งมาให้เราใช้งาน

และการใช้งานรูปแบบต่าง ๆของก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน และผลที่เกิดจากการใช้งาน แล้วคุณจะรู้ว่าพลังงาน

ที่มีอยู่ในบ้านเราชนิดนี้มีประโยชน์ และควรใช้อย่างรู้ค่าแค่ไหน

 

ผู้แต่ง : ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Call No. :  TP350 ก62 2559

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..