ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

คุณทราบหรือเปล่า หน้าที่ในการเป็นเจ้าของทะเลมีอะไรบ้าง?

หนังสือเล่มนี้ให้คำตอบคุณได้ ทั้งหมดมี 15 ข้อปฏิบัติด้วยกัน 1 ในนั้น คือหากพบเจอเหตุด่วนเหตุร้ายทางทะเล แจ้งได้ที่ 1696 อีก 14 ข้ออยากให้ทุกท่านลองเข้ามาดูในเล่มกันค่ะ laughing

ตัวเล่มใช้กระดาษคุณภาพดี ภาพสวยตั้งแต่หน้าปกถึงหลังปก เนื้อหาที่หนัก ๆ เช่นพวกกฏหมายที่เกี่ยวข้องพอมีภาพประกอบน่ารัก ๆ เข้าไป ทำให้ชวนอ่าน รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาทันที มีทั้งภาพ ปลา เรือ ปะการัง ห่วงชูชีพสีสันสดใส บลา..บลา..บลา..

ที่สำคัญหนังสือเล่มนี้ ไม่ใช่แค่ภาพสวยเท่านั้น ยังมีสาระสำคัญดังนี้คือ การรวบรวมองค์ความรู้พื้นฐานทางทะเลที่สำคัญโดยระบุถึงลักษณะภูมิศาสตร์ทางทะเล การแบ่งเขตทางทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ กิจกรรมและมูลค่าการใช้ประโยชน์จากทะเลของไทย และผลกระทบ รวมถึงกฎหมาย ความร่วมมือ และหน่วยงานทางทะเล ตลอดจนหน้าที่ของคนไทยในการปกป้องดูแล ในฐานะการเป็นเจ้าของทะเลร่วมกัน โดยมุ่งหวังเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักรู้ในเรื่องของทะเลขั้นพื้นฐาน แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของทะเลไทย ซึ่งเป็นสมบัติของชาติ อีกด้วย

 ผู้แต่ง : คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) สำนักนายกรัฐมนตรี

Call No. : GC1023.81.T5 ท67 2562

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..