การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ : ความเปราะบางและแนวทางการปรับตัวเพื่อรับมือกับภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

หนังสือเล่มนี้ คุณวิฑูรย์ ได้แปลและเรียบเรียงจากหนังสือ 2 เรื่องคือ Climate change and Vulnerability และ Climate change and Adaptation 

เป็นหนังสือที่รวบรวมกรณีศึกษาใน 24 ประเทศ ภายใต้โครงการประเมินผลกระทบและประเมินการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Assessment of Impacts and Adaptation for Climate Change – AIACC) ในระหว่างปี 2545 - 2548 โดยเลือกกรณีที่แตกต่างกันทั้งในด้านบริบท ภูมิประเทศ และภาคส่วนเศรษฐกิจที่ศึกษา เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในแต่ละท้องถิ่น

ในภาคผนวก จะมี 18 กรณีศึกษามาให้อ่านกันด้วย 

เชิญที่ชั้น 5 และตามไปที่ Call no. ที่แจ้งไว้ข้างล่างเลยค่ะ laughing

ผู้แต่ง : วิฑูรย์ ปัญญากุล, แปลและเรียบเรียง

Call No. : QC981.8.C5 ก64 2551

 

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..