แป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุนเพื่อลดการเผาขยะ = From Waste to Value to Avoid Garbage Burning

ชื่อเรื่องตามที่ปรากฏอยู่นี้ เป็นโครงการบูรณาการฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้เพื่อลดมลพิษทางอากาศจากการเผาโดยที่ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย จากชื่อโครงการ ท่านผู้อ่านก็คงพอจะทราบนะคะ ว่าไม่ใช่โครงการแถบภาคใต้แน่ ๆ laughing 

ใช่ค่ะ โครงการนี้เป็นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบในทางลบ ที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขโดยคณะทำงานจากสถาบันวิจัยสังคม มีการสร้างสรรค์วัสดุที่จะถูกเผาให้ทำเป็นชิ้นงานศิลปะ ที่ใช้ได้จริง มีความสวยงาม มีประโยชน์ใช้สอย ไม่กลายเป็นขยะชิ้นใหม่โดยคณะวิจิตรศิลป์ และมีการสอนกลยุทธ์การตลาดจากทางคณะบริหารธุรกิจ เรียกได้ว่าครบวงจรทีเดียว

เมื่อท่านหยิบเล่มนี้ไปอ่าน ความรู้ของท่านก็ครบวงจรด้วยเช่นกัน เรียนเชิญนะคะ

 

ผู้แต่ง : ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง, สุนันทา รัตนาวะดี และอรพิณ สันติธีรากุล


Call No. : TD794.5 ด52 2551

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..