การวิเคราะห์มลสารในสิ่งแวดล้อม

หนังสือเล่มนี้เขียนโดย ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา นักสิ่งแวดล้อม และผู้ที่สนใจ ที่ต้องการเรียนรู้เพื่อไปเป็นผู้ใช้เครื่องมือในการวิเคราะมลสารได้ง่ายขึ้น

 

เนื้อหามีจำนวน 8 บท โดยบทที่ 1-3 จะกล่าวถึง บทนำ หลักการทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์และการเก็บตัวอย่าง ส่วนบทที่ 4-8 จะกล่าวถึงหลักการของเครื่องมือวิเคราะห์

ที่นิยมนำมาใช้ในการตรวจววัดมลสารในตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อม 

 

โดยเฉพาะบทที่ 8 จะกล่าวเสริมเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เทคนิคการวัดสีด้วยการวิเคราะห์ภาพดิจิทัล (digital image colorimetry) มาช่วยในการวิเคราะห์มลสารและสารต่าง ๆ ในตัวอย่าง

อย่าพลาด หนังสือที่จะทำให้ท่านเข้าใจหลักการของเครื่องมือวิเคราะห์ได้อย่างง่ายดาย

 

ผู้แต่ง : วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล


Call No. : TD174 ว45 2561

 

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..