เขียวสยาม เล่ม 2

      “เขียวสยาม เล่ม 2” นี้เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ตอบรับกับเทรนด์โลกในปัจจุบัน

โดยเริ่มจากตัวเรา ไปยังสังคมในแง่มุมต่าง ๆ แบ่งเป็นหัวข้อหลัก ๆ ได้แก่ Low carbon society (สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่ออนาคต),

Health and well-being (เทรนด์สุขภาพดี สังคมสีเขียว), Dressing sensibly (แฟชั่นก็รักษ์โลกได้), Eco society green

entrepreneurs (ชุมชนสีเขียว) และ Universal friendliness (สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับทุกชีวิต)

       ภายในเล่มประกอบด้วยบทความน่าสนใจที่เป็นความรู้รอบตัวมากมาย เนื้อหาอ่านง่าย ภาพประกอบสวยงามดึงดูดใจ

เมื่อคุณผู้อ่านได้อ่านเล่มนี้แล้วรับรองว่าจะเกิดแรงบันดาลใจให้สามารถดำเนินชีวิตแบบคนหัวใจสีเขียวได้อย่างไม่ยากเลย

 

ผู้แต่ง : สิงห์ อินทรชูโต

Call No. :  TS171.4 ข85 2560

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..