ทางเลือกพลังงานเพื่อดับโลกร้อน (Energy's future beyond carbon)

           “ภาวะโลกร้อน” เป็นสิ่งที่คนทั่วโลกตระหนัก แต่สิ่งที่ยังขาดอยู่คือความรู้ความเข้าใจของการใช้พลังงานที่ลดอัตราการปล่อยคาร์บอน

สู่บรรยากาศเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน

            หนังสือเล่มนี้แปลจากนิตยสาร Scientific American ภายในเล่มประกอบด้วยบทความจากนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ด้านพลังงาน

และสิ่งแวดล้อมทีมีชื่อเสียงในอเมริกา เนื้อหาในแต่ละบทความอ่านเข้าใจง่าย มีภาพประกอบสีทั้งเล่ม จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือต้องการให้

ผู้อ่านได้รับทราบข้อมูลและข้อวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ซึ่งอาจเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อหาทาง

แก้ปัญหาต่อไป ตลอดจนพัฒนาระบบพลังงานที่มีความยั่งยืนสำหรับประเทศไทย และบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนได้ในที่สุด

 

ผู้แต่ง : แกรี่, สติกซ์

Call No. : TJ808 ก84 2550

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..