Hate waste ขยะใครใครก็ไม่รัก

หนังสือเล่มเล็ก ๆ เล่มนี้ เต็มไปด้วยข้อมูลที่มีประโยชน์มากมาย ภาพประกอบน่าสนใจ สรุปตัวเลขด้วยกราฟต่าง ๆ ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น เข้าทำนองที่ว่า จิ๋วแต่แจ๋ว ในเล่มมีคำถามที่ว่า ในอนาคตขยะจะล้นโลก...จริงหรือไม่ ใครที่อ่านเล่มนี้จะได้ทราบคำตอบค่ะ

และยังมีเรื่องราวที่น่ารู้เกี่ยวกับขยะอาหารจากพืชและสัตว์ ซึ่งมีจำนวนมากที่ไม่ได้รับการบริโภค ส่งผลต่อความมั่นคงในอาหารและสิ่งแวดล้อม สูญเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ แต่ก็มีหลายประเทศที่กำหนดเป้าหมายในการลดขยะอาหาร และเปลี่ยนให้เป็นปุ๋ย รวมทั้งนำไปผลิตอาหารสัตว์ เขาทำได้อย่างไร ต้องติดตามค่ะ

สำหรับประเทศไทย บริษัทเทสโก้ โลตัส ก็มีกลยุทธ์จากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร (Farm to Fork) ] ลดการสูญเสียอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน และยังมีโครงการ กินได้ ไม่ทิ้งกัน ที่ประกาศเจตนารมณ์ในการไม่ทิ้งอาหารที่ยังรับประทานได้ เพื่อบริจาคให้กับผู้ด้อยโอกาส และในบางประเทศ เช่น สหราชอาณาจักรก็มีกิจกรรม Love food Hate waste อีกด้วย น่าชื่นชมจริง ๆ ค่ะ

และสำหรับพระเอก (หรือตัวร้าย) ตลอดกาลของบรรดาขยะก็คือ ถุงพลาสติก ไปอ่านกันดูสิคะว่า ถุงพลาสติก... อะไรคือทางออก? ถุงผ้า ถุงพลาสติก ถุงกระดาษ ควรเลือกใช้อะไร (คำตอบในใจของคุณ อาจจะไม่ถูกต้องนะ)

หลังจากอ่าน Hate waste ขยะใครใครก็ไม่รัก จบแล้ว คุณจะรู้จักขยะมากขึ้น รู้ว่าจะใช้ประโยชน์จากขยะอย่างไร รับรองว่าคุณจะ Love waste  ขยะใครใครก็ต้องรัก แน่นอนค่ะ

 

 ผู้แต่ง : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 call no. :TD794.5 ฮ73 2560

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..