แป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุนเพื่อลดการเผาขยะ ปีที่ 2

เชียงใหม่หน้าหนาว คงเป็นดินแดนที่หลายคนใฝ่ฝัน อยากไปเที่ยวกับคนที่รัก ในอดีตคงเป็นเช่นนั้นแน่นอน แต่ในปัจจุบันก็ไม่ค่อยแน่ใจนัก เพราะมลพิษทางอากาศของเชียงใหม่ (เมืองในฝันหรือเมืองในควัน) ส่วนหนึ่งเกิดจากกการเผาไร่นา และการเผาขยะจากการผลิตสินค้า ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ และความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

แป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุนเพื่อลดการเผาขยะ ชื่อหนังสือที่อ่านแล้วอาจจะไม่ค่อยเข้าใจความหมายนัก แล้วหมายถึงอะไรล่ะ? แป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุนเพื่อลดการเผาขยะ หมายถึงการนำขยะมาเพิ่มมูลค่า ทำให้เกิดรายได้แก่ผู้ผลิต และมีส่วนแก้ปัญหามลพิษทางอากาศโดยการนำขยะมาสร้างสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า จากขยะที่เคยถูกเผากลายเป็นสินค้าใช้สอยในชีวิตประจำวัน โครงการดี ๆ ในหนังสือเล่มนี้จัดโดยสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ให้ความรู้กับประชาชนผู้ผลิตสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากขยะ เช่น พรมรองจานสายรุ้งและกระเป๋าสายรุ้งจากเศษผ้า, กระบอกไม้ไผ่และที่วางของร้อนจากเศษไม้ไผ่, ชุดโต๊ะเก้าอี้ช้างสำหรับเด็กเล็กจากกระดาษหนังสือพิมพ์, ตะกร้าอเนกประสงค์จากเศษยางพื้นรองเท้า และยังมีสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย

แป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน ช่วยให้อากาศดีขึ้น แป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน รายได้จะเพิ่มขึ้น แป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน อ่านแล้วชีวิตดี๊ดี

ผู้แต่ง : ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง, อรพิณ สันติธีรากุล

Call no. : TD794.5 ด52 2552

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25