มาจิซึคึริ (Machizukuri) กระบวนการฟื้นฟูเมืองเก่าในโตเกียว และเกียวโต : บทเรียนสำหรับการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าในประเทศไทย

"หากเราสามารถฟื้นฟูเมืองเก่าด้วยการยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบเดิมไว้คงดีไม่น้อย... แล้วญี่ปุ่นก็ทำได้ค่ะ"

 

หนังสือเล่มนี้บอกเราเรื่องราวของบางกอกฟอรั่ม ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม ที่ทำงานเพื่อส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนากรุงเทพฯ

ได้เข้าศึกษาดูงานการฟื้นฟูเมืองเก่าที่โตเกียว และเกียวโต เป็นการแก้ปัญหาข้อจำกัดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลม แสง ของบ้านเก่า เข้าใจหลักการออกแบบ

บ้านแบบมาจิยะ แล้วค่อยปรับให้สอดคล้องกับวิถีปัจจุบัน โดยไม่ต้องวิ่งตามกระแสโลก แต่ค้นพบข้อเด่นทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ซึ่งการศึกษาดูงาน

ของกลุ่มบางกอกฟอรั่มครั้งนี้ ได้แนวคิดในการนำมาปรับเพื่อฟื้นฟูกรุงเทพฯ ได้ดีทีเดียว

 

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการ พิกุล สิทธิประเสริฐกุล, ครรชิต จูประพัทธศรี

Call No. : HT178.J36 ม62 2556

ผู้ประสานงานห้องสมุดสีเขียว
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  [โทร : 08-9696-2265]
วีณา ฤทธิ์รักษา  [โทร : 08-2434-8933]

ติดต่อเรา
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 0-7428-2352
เว็บไซต์ : clib.psu.ac.th

ArticleList

ด้วยหอสมุดคุณหญิงหลงฯ มีแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในปี 2564 แล้วสำนักงานสีเขียวคืออะไร มาทำความรู้จักสำนักงานสีเขียวไปพร้อมกันเลย ..
10 ข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ทำความรู้จักก๊าซเรือนกระจก
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า อาหารการกินไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกคนล้วนต้องการอาหารเพื่อการดำรงชีพทั้งนั้น แต่จะเลือกกินอย่างไรให้กรีน กินอย่างไรให้ปลอดภัย .. ติดตามอ่านได้ที่ Business Plus ปีที่ 32, ฉบับที่ 372 (ก.พ. 2563), หน้า 86-87
มาทำความรู้จักคำนิยามของ "ห้องสมุดสีเขียว" จากคู่มือเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก !! ว่าด้วยเรื่องพลังงานในการดำรงชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จำเป็นต้องใช้พลังงาน ทุกคน ทุกวัย ล้วนจำเป็นใช้พลังงานตลอดเวลา มาทำความรู้จักพลังงานให้มากขึ้นในบทความนี้ .. ติดตามอ่านได้ที่ : วารสารพลังงานทางเลือก ปีที่ 15, ฉบับที่ 57 (มกราคม-มีนาคม 2563), หน้า 23-25
บทความนี้แนะนำให้รู้จักประเภทของพลาสติกและการเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ..